Hälsa – Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn

By on 28 oktober, 2016

Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn, läkemedelsverket i samarbete med 110 kommuner.

Med projektet Barnkoll 2016 siktar Läkemedelsverket med hjälp av kommunernas miljöinspektörer på att få en tydligare helhetsbild av hur reglerna för märkning av kosmetiska produkter riktade till barn följs ute i butikerna. Projektet beräknas pågå fram till mars 2017, då en tillsynsrapport byggd på kommunernas resultat publiceras.

Läkemedelsverket ser det här området som extra viktigt. Målet är att alla kosmetiska produkter riktar sig till barn på den svenska marknaden ska vara korrekt märkta samt att höja kompetensen hos kommunernas miljöinspektörer inom det här området. Rätt produktmärkning med innehållsförteckning, användningsinstruktioner och eventuella varningar gör att konsumenten kan göra ett mer medvetet val. Det är också viktigt att det tydligt finns en ansvarig part för produkten. Därigenom ökas konsumenternas säkerhet då de till exempel kan undvika allergirisker, säger Tomas Byström, projektledare för Barnkoll på Läkemedelsverket.

Totalt deltar kommunala inspektörer från 110 kommuner. Under september har upptaktsdagar genomförts med många av inspektörerna. Under oktober och november genomförs inspektionerna ute i butikerna. Under inspektionstiden finns utredare vid Läkemedelsverket tillgängliga som stöd. När inspektionerna är genomförda rapporterar kommunerna sina resultat till Läkemedelsverket som sammanställer en rapport.

Läkemedelsverket har startat upp projektet genom att vi har genomfört fyra upptaktsmöten runt om i landet för att utbilda kommuninspektörer. Utöver kontroll av märkningen kommer kommunernas miljöinspektörer få i uppdrag att kontrollera innehållsförteckningen för att ”punktmarkera” några av de ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter, säger Tomas Byström.

En tydlig utmaning är de produkter som ligger på gränsen mellan leksaker och kosmetiska produkter. För dem kan det ibland vara svårt för alla parter att avgöra vilka regler som ska följas. Särskilt som leverantörer och försäljare i leksaksbranschen inte alltid är vana att hantera kosmetiska produkter.

Läkemedelsverket ser projektet som ett bidrag för att nå miljömålet Giftfri Miljö, i arbetet med detta miljömål har produkter som riktar sig till barn lyfts fram som särskilt viktiga.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login