Hälsa | Röda Korset gör Lex Maria-anmälan efter patients självmord

By on 12 september, 2016

I enlighet med gällande lagstiftning lämnar Röda Korset in en så kallad Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), detta efter att en patient som gått i terapi på Röda Korsets behandlingscenter för torterade och krigsskadade i Göteborg begått självmord.

Det är en djupt tragiskt när en person tar sitt liv. Våra tankar går till familjen och närmast anhöriga. Även våra medarbetare på behandlingscentret har haft en långvarig kontakt med patienten, säger Ulrika Wickman, chef för Vårdenheten på Svenska Röda Korset.

Lex Maria-anmälan görs enligt gängse rutiner för självmord vid undersökning, vård eller behandling.

Just nu finns det inget som tyder på att Röda Korset personal brustit i sitt yrkesövande, men det är av största vikt att vi som vårdgivare också granskas. Varje åtgärd som bidrar till att minska risken för självmord är betydelsefull, säger Ulrika Wickman.

Idag lider många människor som söker asyl i Sverige av psykisk ohälsa till följd av krig, övergrepp och andra våldsamheter. Antalet kan vara uppemot så hög som 10-20 procent, inget vet säkert, men det handlar om tusentals människor som behöver stöd, rehabilitering, terapi och vård.

Till följd av den nya asyllagstiftningen ser vi tydligt hur patienterna brottas med ökad oro, hopplöshetskänslor, stress och till och med självmordstankar. Detta försvårar behandlingen och gör den mer komplicerad. I vissa fall leder det till inläggning inom akutpsykatrin, säger Ulrika Wickman.

Just nu pågår ett forskningsprojekt på Röda Korsets Högskola som behandlar förekomsten av PTSD bland flyktingar och nyanlända. Resultatet kommer att presenteras senare i år.

Fakta
Anmälningsplikten enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28 och 2013:3) råder om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Röda Korset har arbetat i 30 år med rehabilitering och behandling för krigsskadade och torterade. Varje år får över 1 600 patienter hjälp och stöd på något av våra sex behandlingscenter.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login