Hälsa | Sverige först i världen med att nå WHO:s / FN:s HIV mål

By on 11 augusti, 2016
En HIV patients data i InfCare HIV redovisade från 1988 och framåt, data är realistiska men inte tagna från en "äkta" patient.

Med hjälp av det digitala beslutstödet InfCare HIV har Sverige som första land nått de ambitiösa mål som WHO/FN satt upp för den internationella HIV vården.

WHO och UNAIDS som är FN:s gemensamma program mot hiv och aids har instiftat 90-90-90, ett mål för världens hiv vård. Målet innebär är att år 2020 ska att 90 % av alla människor i världen som lever med HIV vara medvetna om sitt HIV-status, av dessa ska 90 % ha tillgång till HIV behandling och av dessa ska i sin tur 90% ha icke detekterbara virusnivåer, det vill säga behandlingen skall ha fungerat optimalt för dessa personer.

Sverige har nu som första land i världen nått dessa mål. I en publikation i den internationellt erkända tidskriften HIV Medicine skriver forskningsgruppen under ledning av professor Anders Sönnerborg på Karolinska Universitetssjukhuset att viktiga anledningar till att man nått målen är att alla patienter i Sverige har möjlighet till specialistvård, att hiv läkemedel är kostnadsfria och att det kliniska beslutstödet InfCare HIV faciliterar vård och behandling med hög kvalitet.

”InfCare HIV har varit väldigt viktigt i arbetet med att nå målet eftersom applikationen ger all vårdpersonal som arbetar med HIV i Sverige möjlighet att i realtid följa individuella patienters behandling och dessutom att på en aggregerad nivå se hur väl kliniken når mål och följer riktlinjer”, säger professor Anders Sönnerborg. ”Vi kan dock inte vara nöjda med dessa resultat utan måste fortsätta jobba med prevention, att identifiera infekterade patienter och bibehålla kvaliteten i uppföljningen”.

Health Solutions har arbetet tillsammans med den svenska HIV vården sedan 2003 och InfCare HIV har kontinuerligt utvecklats och också stått som modell för liknande system på andra områden och på andra geografiska marknader.

”Vi är väldigt stolta över att fått vara med och arbeta inom hiv vården så här länge”, säger Joakim Söderberg, vVD på Health Solutions. ”Anders Sönnerborg och hans kollegor har visat vad man kan uppnå när man samarbetar, arbetar strukturerat och använder moderna hjälpmedel, stora delar av den svenska vården har mycket att lära av HIV specialisterna”.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login