Handelns transformation intensifieras av krisen

By on 1 juli, 2020

Coronakrisen har slagit hårt mot stora delar av handeln, redan innan krisen stod branschen mitt i en brytningstid med växande digitalisering och ökad internationell konkurrens. Enligt Svensk Handels årliga branschrapport kommer omställningstrycket i branschen att förstärkas ytterligare av coronakrisen.

Svensk Handels branschrapport ”Läget i handeln 2020” lyfter fram fem övergripande trender som väntas förstärkas av coronakrisen och definiera branschens utveckling de närmsta åren.

  1. E-handeln fortsätter att öka och når nya kundgrupper.
  2. Tilltagande konsolidering för att nå lönsamhet – handelns företag blir färre men större.
  3. E-handelsplattformarnas makt ökar när jättar som Amazon kan investera trots krisen.
  4. Handeln blir mer värderingsstyrd. Företagen förväntas bidra till en bättre värld. 
  5. Lågpris- och lyxsegmentet går mot strömmen – expanderar antalet butiker.

– Förändringstrycket i handeln är kraftfullt och det kommer inte att finnas tid för en andningspaus för de företag som tar sig igenom krisen. Digitaliseringen accelererar och den  internationella konkurrensen ökar, vilket gör att marginalerna i branschen är lövtunna, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Lågprishandeln växer

Trots att handeln befinner sig i ett läge där tillväxten främst sker på nätet finns ljusglimtar även för butikshandeln. Lågprishandeln har växt dubbelt så snabbt som detaljhandeln i stort de senaste fyra åren och utgör 13,8 procent av detaljhandeln. Det senaste året var tillväxten drygt åtta procent.

– Lågprishandeln har blivit folklig och vi ser hur lågprisbutiker även öppnar i stadskärnorna. En ökad ekonomisk osäkerhet i kölvattnet av coronakrisen banar väg för en fortsatt tillväxt, säger Karin Johansson.  

Vart femte handelsföretag har försvunnit

Decenniet mellan finanskris- och coronakris har nästan vart femte handelsföretag försvunnit. Störst har minskningen av butiker varit inom branscher som mode, inredning, möbler och hemelektronik. Samtidigt är tillväxten på nätet stark. Sex av tio böcker, var tredje elektronikprodukt och var femte klädesplagg säljs på nätet idag.

Tillväxten på nätet skapar enorma möjligheter och handelsföretagen satsar stort på att möta kunden digitalt. Vi ser hur den digitala och fysiska handeln flyter samman i allt högre utsträckning, det gäller att möta kunden där den finns, säger Karin Johansson.  

Handeln viktig för ekonomin

Rapporten lyfter också fram handelns stora betydelse för ekonomin. Handeln genererar 11 procent av Sveriges BNP, står för 15 procent av de totala skatteintäkterna till välfärden, samt skapar 12 procent av jobben och hela 21 procent av ungdomsjobben.

– Handeln är oerhört viktig för ekonomin, skatteintäkterna och jobben. Ska svenska handelsföretag kunna fortsätta att bidra måste de få rätt förutsättningar att möta den internationella konkurrensen, säger Karin Johansson.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Svensk Handel

You must be logged in to post a comment Login