Har ditt barn inget skolbibliotek

By on 31 augusti, 2022
Arkivbild

Har ditt barn inget skolbibliotek? Fråga din politiker varför!

– Får ditt barn en bra skolstart i höst? Fråga dina lokalpolitiker hur de ställer sig i frågan om bemannade skolbibliotek, skriver Mia Öström från Sveriges författarförbund och Jenny Nilsson, utredare för Svensk biblioteksförening i en debattartikel.

LindeKultur har svaren från partierna i Lindesbergs kommun.

”Bemannade skolbibliotek behövs. Tyvärr har mer än hälften av alla barn i Sverige inte tillgång till ett riktigt skolbibliotek. Det är både orättvist och oroväckande med tanke på att barn och unga läser allt mindre och att svenska skolbarns läsförmåga har sjunkit de senaste decennierna. Att kunna läsa är ju en förutsättning för att kunna utbilda sig, delta i samhället och navigera i en komplex värld.

Vi vill att alla barn ska få en bra start i skolan – och i livet. Håller du med oss, finns det mycket du kan göra. I höst är det val. Fråga dina lokalpolitiker hur de ställer sig i frågan om bemannade skolbibliotek. — Ta själv också chansen att besöka ditt barns skolbibliotek och se hur de jobbar. Har ditt barn inget skolbibliotek? Fråga varför och föreslå att skolan börjar arbeta för att bygga upp ett och anställa en skolbibliotekarie.”

…………….

Så svarade partierna i Lindesberg

Inför valet 11 september 2022 har LindeKultur frågat partierna i Lindesbergs kommun om hur de skulle rösta om 11 förslag i kulturens valmanifest lades fram i kommunfullmäktige – Ja, Nej eller Avstå – däribland detta förslag om skolbibliotek:

Ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek som ska användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling genom informationssökning, digital kompetens och källkritik.

Så här svarade partierna:

….

Socialdemokraterna genom Bengt Storbacka: NEJ:

Vi ser att resursen är knapp samtidigt som vi hänvisar till tidigare svar, att vi inte har möjligheten att bemanna alla skolbibliotek men att det finns ett bra samarbete med folkbiblioteket och att det är den typen av synergier vi i första hand behöver utveckla.

….

Sverigedemokraterna genom Jari Mehtäläinen: NEJ:

Vi ser ett utökat samarbete mellan skol- och folkbibliotek.

….

Moderaterna genom Lillemor Bodman: JA:

Vi vill gärna samordna Folkbiblioteken med våra Skolbibliotek, som gjorts i Storå, för att stärka båda två. En annan vinst med detta kan vara att olika åldersgrupper träffas på ett naturligt sätt.

….

Centerpartiet genom Magnus Storm: JA:

Idag finns det bemanning på vissa skolbibliotek, men för att uppnå en likvärdig skola bör det finnas på alla.

….

Kristdemokraterna genom Markus Lundin: NEJ:

Tanken är väldig god men som ekonomin ser ut i kommunen har vi inte råd med bemannade skolbibliotek på samtliga skolor. Alla elever i Lindesberg har tillgång till kommunens bibliotek.

….

Vänsterpartiet genom Hans Finckh: JA:

Såklart måste det finnas bemannade skolbibliotek på skolorna. Litteratur, informationssökning och källkritik integrerade i undervisningsverksamheten bygger grunden till personliga utvecklingen och ett aktivt deltagande i demokratiska samhället.

….

Liberalerna genom Nils Detlofsson: JA:

Mycket viktigt att unga får stimulans att börja läsa och att inhämta kunskap samt att de får det av utbildad personal på skolbiblioteken. Idag är tyvärr bemanningen på skolbiblioteken inte närheten av vad det borde vara, vare sig vad gäller personal eller specialutbildning. Detta har sannolikt fått negativa konsekvenser på antalet böcker som lånas av barn och ungdomar. Enligt statistik från SKR är Lindesberg bland de 15 % sämsta kommunerna i landet. Detta är en prioriterad och mycket viktig fråga för Liberalerna som vi kommer att driva hårdare under kommande mandatperiod för att få till stånd en förbättring.

….

Miljöpartiet genom Inger Griberg: JA:

Det är viktigt att elever har tillgång till ett bra bibliotek med bra datorer och tidskrifter samt utbildad och intresserad personal.

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur
Läs hela debattartikeln på altinget.se >>

You must be logged in to post a comment Login