Hiv överförs framför allt från personer som inte känner till sin hiv

Av på 22 oktober, 2013

Rapporten beskriver kunskapsläget idag och visar att smittrisken är minimal, möjligen obefintligt, med kondom vid vaginala och anala samlag med en person som lever med hiv och som står på behandling. Även utan kondom är smittrisken mycket låg.

En vetenskaplig studie (HPTN 052, publicerad i The New England Journal of Medicine, 2011) har redan tidigare visat att smittrisken är 1/150 000 samlag med en person som har hiv och får adekvat behandling och att tidig behandling minskar smittspridning med 96% eller mer. Istället är det framför allt personer som inte känner till att de har hiv och därmed inte får behandling, som för viruset vidare.

Med denna nya kunskap anser Hiv-Sverige att informationsplikten inte bör omfatta personer som lever med hiv. Om du inte vet att du har hiv kan du inte heller informera om det. Om du vet att du står på behandling är du inte smittsam och ska inte behöva informera om det. Detta bör även påverka rättsväsendets förhållningssätt så att åtal inte väcks.

– Hiv-Sverige anser också att brott inte begåtts då man inte varit smittsam, enligt Joakim Berlin, förbundsrådgivare Hiv-Sverige.

En annan slutsats i rapporten är att personer som har hiv måste hittas tidigt. Detta aktualiserar vikten av att öka tillgängligheten av testning, något Hiv-Sverige under lång tid arbetat för, det vill säga testning som prevention. Att få fler att våga testa sig tidigt för att få tidig behandling är avgörande för att minska smittsamheten.

– Vi menar att ökad tillgänglighet till testning i kombination med slopad informationsplikt markant skulle öka incitamenten att hivtesta sig. Med fler testningsställen och bättre kunskap och bemötande av vårdpersonal, så kommer fler personer som har hiv hittas tidigt, säger Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige.

Bara om du har en hivdiagnos kan du få adekvat behandling i tid och därmed minska smittsamheten till obefintlig, vilket också är ett viktigt budskap i smittsamhetsrapporten.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in