Hjärtpatienter riskerar lämnas utanför nytt sjuårigt förslag från Europeiska kommissionen

Av på 19 juli, 2020

Just nu diskuteras Europeiska kommissionens förslag om att inrätta ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet – EU4Health Programme. Programmet fastställer prioriteringarna för EU:s stöd till hälsoåtgärder för åren 2021–2027. Hjärt-Lungfonden hyllar satsningen, men befarar att man glömmer hjärtpatienterna.

– Ett unionsöverskridande hälsoprogram är ett bra och oerhört viktigt initiativ, men en stor grupp drabbade riskerar att falla mellan stolarna. Europa befolkas idag av hela 60 miljoner hjärtpatienter. En population som nästan helt lyser med sin frånvaro i programmet som presenteras av Europeiska kommissionen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

EU kommer att investera 9,4 miljarder Euro de kommande sju åren i EU4Health, med fokus på beredskap för framtida pandemier och kampen mot cancer. Syftet, som det beskrivs i programmet, är att stärka EU:s beredskap för stora gränsöverskridande hälsohot och säkerställa att hälsosystemen är motståndskraftiga och kan hantera både epidemier och långsiktiga utmaningar, till exempel en åldrande befolkning och ojämlik hälsa.

I praktiken innebär programmet att man bygger upp lager av medicintekniska produkter, ökar övervakningen av hälsorisker och inrättar särskilda enheter för hälso- och sjukvårdspersonal samt experter som kan svara upp mot hälsokriser i hela EU. Programmet lyfter specifikt vikten av ett fortsatt fokus på att minska antalet infektioner som är resistenta mot antibiotika, att se till att fler människor vaccineras och att bekämpa cancer.

Hjärt-Lungfonden reagerar på att programmet inte tar mer hänsyn till alla kroniska sjukdomar. Kroniska sjukdomar är en utmaning i hela EU, inte minst hjärt-kärlsjukdom. Men i det nästan 60-sidiga dokumentet har hjärtpatienterna ett jämförelsevis mycket litet utrymme. 

– I förberedelserna för kommande infektionssjukdomar liknande covid-19 och för att stärka samarbetet inom EU på hälsoområdet, är det viktigt att vi använder allt vi har lärt oss de senaste månaderna för att tillsammans stå starkare i framtiden. EU4Health kommer att bana väg för hälsosektorn fram till 2027. För att nå sitt syfte måste fokus ligga på de största hälsoutmaningarna i EU, vilket inkluderar kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Bara i Sverige lever 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom, vilket ställer Sverige inför risken av en ökad börda av dessa sjukdomar på grund av deras starka koppling till covid-19. Under pandemin har hjärt-kärlpatienter fått sina behandlingar avbrutna eller uppskjutna samtidigt som många har undvikit att söka medicinsk hjälp för symtom relaterade till hjärtinfarkt och stroke av rädsla för att smittas av coronavirusinfektion.

Politik | Världen
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in