Hjärtstoppspatienter i Örebro län har störst chans att överleva

Av på 23 december, 2014

Örebro län har återigen bäst resultat i landet då det gäller att rädda livet på människor som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. 17,8 procent är vid liv efter en månad.

– Man får tänka på att detta är personer som nästan har avlidit, eftersom hjärtat har stannat, som sedan kommit tillbaka och överlever. Det är ganska fantastiskt, säger Thomas Kellerth, överläkare vid Kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ.

Överlevnaden skiljer sig påtagligt i olika delar av landet, från 4,3 procent till 17,8 procent. Näst efter Örebro ligger Halland med 14,6 procent. Det slår Svenska Hjärt- och lungräddningsregistret fast i sin årsrapport för 2014.

Kedjan som räddar livNyckeln till att rädda många liv bygger på en kedja med tre steg. Tidigt larm, tidig hjärt- och lungräddning och tidig defibrillering. I Örebro län fungerar denna kedja mycket bra. Många länsbor har lärt sig hur man ger hjärt-och lungräddning, vilket gör att när ambulanspersonalen anländer går det smidigt att ta över. I vissa fall har patienten redan defibrillerats med hjärtstartare som i dag finns utplacerade på många håll.

     – Vi har även en del att tacka geografin, dvs att vi är ett litet landsting med korta utryckningsvägar. Avgörande är också modern intensivvård med bland annat mild kylbehandling och akut ballongvidgning av stängda kranskärl. Hela vårdkedjan är viktig, säger han.

Örebro Läns Landsting snabbast
Örebro läns landsting hade under perioden 2012-2013 landets kortaste tid från larm till ambulansens ankomst, i median 7 minuter.

     – Det är viktigt att ambulansen kommer snabbt så man kan defibrillera tidigt. Att vi är så snabba är en viktig förklaring till att många överlever, säger Thomas Kellerth.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in