Hög tid att vaccinera sig

By on 24 november, 2022
Bild: Region Örebro län

Snart är influensan här, hög tid att vaccinera sig, influensaepidemin är på ingång och i år finns det risk för att den blir mer intensiv. Passa på att vaccinera sig innan det är dags för alla helger och firanden i december.

– Vi ser nu att influensan ökar i Europa och vi ser en viss ökning även här i Sverige. Eftersom det tar två veckor att få skydd av vaccinationen är det hög tid att vaccinera sig nu, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare. – För två vintrar sedan hade vi knappt någon influensa alls på grund av covidrestriktionerna och förra vintern var det endast måttligt med fall. Vi får därför räkna med att skyddet i befolkningen är lägre. Årets influensasäsong kan därför bli mer intensiv.

Gott om tider för vaccination

På Region Örebro läns vaccinationsmottagningar finns just nu gott om tider och det finns även möjlighet att gå på drop in. Man kan även boka på vissa vårdcentraler.

– Speciellt riskgrupper bör passa på att vaccinera sig, påpekar Gunlög Rasmussen. Som riskgrupper räknas personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd som hjärt- eller lungsjukdom, gravida, samt alla personer 65 år och äldre. Risken att försämras i en grundsjukdom som till exempel KOL eller astma, eller att drabbas av hjärtinfarkt om du har en hjärtsjukdom minskar om du vaccinerar dig. Vaccination minskar också risken för sjukhusvård, intensivvård och död. Du som tillhör en riskgrupp och ännu inte tagit höstdosen covid-19 bör också göra det.

Men även om man inte är riskgrupp kan man vaccinera dig för att minska risken att bli sjuk.

– Även personer som är friska och aktiva till vardags kan drabbas av influensa, bli sjuka och i förlängningen smitta sina närstående. Du som inte tillhör någon av riskgrupperna kan vaccinera dig från och med 29 november. Boka tid via 1177.se, kom på drop-in eller ring 019-602 80 00.

– I Region Örebro län nådde vi förra året WHO:s mål som innebär att mer än 75 procent av alla personer över 65 år vaccinerades. I år hoppas vi nå samma mål, avslutar Gunlög Rasmussen.

….

Vaccination mot influensa rekommenderas för följande grupper:

Riskgrupper för influensa:

 • Du är över 65 år.
 • Du är gravid efter vecka 12.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du är mycket kraftigt överviktig.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flerfunktionshinder.

Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Avgifter för vaccination

….

 Influensa:

 • Om du är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp är vaccinationen gratis. Om du inte tillhör en riskgrupp kostar vaccin mot influensa 180 kronor.
 • Jobbar du inom vård och omsorg ersätter arbetsgivaren kostnaden för vaccineringen.

…. 

Pneumokocksjukdom:

 • Om du är 70 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp för att få allvarlig pneumokocksjukdom är vaccinationen gratis.
 • Om du inte tillhör en riskgrupp kostar vaccin mot pneumokocker 250 kronor.

Vaccination mot covid-19 är gratis för alla.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login