Hög tilltro till kompetensen

By on 18 september, 2021

Före sommaren gjorde Omställningsfonden en Sifoundersökning där vi frågade ett tvärsnitt av den arbetsföra befolkningen ”Tror du att din kompetens är tillräcklig på arbetsmarknaden om fem år? Hela 8 av 10 anser att den kompetens de har kommer att stå sig om fem år. 7 av 10 anser att den är tillräcklig även efter 10 år.

Att ha tilltro till den egna kompetensen är givetvis bra men både medarbetare och arbetsgivare gör klokt i att reflektera kring kompetensutveckling och hur behoven kommer att se ut framöver. Inte minst mot bakgrund av en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning som visar att hälften av alla yrken beräknas vara ersatta av digital teknik inom 20 år.

Det finns en risk att både organisationer och individer underskattar hur snabbt arbetsmarknaden och kompetenskraven förändras. Men det kan lika gärna vara så att tilltron till den egna kompetensen beror på att många yrken idag utvecklas hela tiden och att man därför inte riktigt noterar det kompenslyft som faktiskt sker.

För välfärdssektorn finns goda möjligheter till större kompetensförflyttningar med hjälp av de medel som finns avsatta för förebyggande insatser. Många är redan i färd med nya insatser för att lyfta medarbetarnas kompetens och samtidigt möta behovet av nya och förändrade tjänster. Det bådar gott för såväl medarbetare som verksamheter.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Omställningsfonden

You must be logged in to post a comment Login