Humanitära behov ökar i Myanmar

Av på 12 april, 2021

Oroligheterna i Myanmar utgör en allvarligt hot mot ansträngningarna att begränsa smittan med covid-19. Under de senaste två månaderna har testning, smittspårning och behandling minskat avsevärt.

− Under de kommande månaderna kan vi ställas inför sämsta tänkbara scenario där en ny våg av covid-19 sprider sig samtidigt som den humanitära krisen fördjupas. Det är nu organiserad hjälp gör skillnad, inte minst genom alla rödakorsvolontärer som räddar liv, säger Margareta Wahlström, ordförande i Svenska Röda Korset.

Hon fortsätter:

− Det är djupt chockerande att nivån på våldet och användandet av dödligt våld har lett till så många döda och allvarligt skadade bland befolkningen. I främsta ledet arbetar team med förstahjälpare från Myanmars Röda Kors, ofta under hög personlig risk. Hittills har man bistått över 2 000 människor.

− I vissa händelser har förstahjälpare och sjukvårdspersonal felaktigt arresterats, förödmjukats eller skadats och ambulanser har utsatts för förstörelse. Detta är oacceptabelt. Sjukvårds- och hälsopersonal får aldrig bli måltavla. De har rätt till obehindrad humanitärt tillträde till människor i behov av hjälp.

Då akutsjukvården inte fungerar tillfredsställande är Myanmars Röda Kors en av få organisationer som kan arbeta över hela landet. Detta tack vare ett omfattande nationellt nätverk och lokal närvaro.

Nära 2 000 rödakorsvolontärer bemannar 246 förstahjälpen stationer som satts upp i 175 områden motsvarande våra kommuner. Myanmars Röda Kors driver också ambulansverksamhet med 142 fordon som används till att undsätta skadade och evakuera allvarligt sjuka eller skadade.

Svenska Röda Korset bidrar genom ett stöd på 500 000 kronor till föreningens akuta insatser, däribland första hjälpen och ambulansservice för uppskattningsvis 22 500 människor till och med juni 2021. Eftersom de humanitära behoven ökar behövs dock ytterligare insatser på lång sikt.

FAKTA

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) så skedde 31 attacker mot sjukvårds- och hälsopersonal, sjukhus och kliniker mellan 1 februari och 24 mars 2021, vilket ledde till två av personalen dog och sex skadades. Dussintals ambulanser och sjukvårdsbyggnader har utsatts för skadegörelse i 12 stater och regioner.

Världen
Örebronyheter

Källa: Röda korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in