Hur kommer det kollektiva resandet att se ut efter pandemin

By on 28 februari, 2021

Mer hemarbete och minskat kollektivresande är några av de trender som kommer att hålla i sig efter pandemin och som kommer kräva nytänk för kollektivtrafiken. Det visar Transdevs senaste rapport som summerar resultat av tre undersökningar som mobilitetsföretaget har genomfört 2020 och 2021 om hur pandemin påverkar svenskarnas arbets- och resvanor.

– Oron för att smittas i kollektivtrafiken är en ny verklighet som aktörerna i branschen måste förhålla sig till samtidigt som att våra resvanor nu har förändrats med ökat hemarbetet, fler digitala möten och minskat kollektivt resande. Trender som innebär stora utmaningar för branschen, men som också kan ses som möjligheter för att tänka om och tänka nytt, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev Sverige AB.

Transdevs nya rapport samlar resultat av tre panelundersökningar som genomförts i maj 2020, september 2020 och januari 2021 och lyfter fyra trender som har tagit form under pandemin och som med stor sannolikhet kommer att hålla i sig även efter att krisen är över. I rapporten presenterar Transdev också förslag för kollektivtrafikens framtid.

– Kollektivtrafiken är en viktig del för att vi ska kunna uppnå klimatmålen. Vi hoppas att vår rapport kan vara ett inspel till en konstruktiv diskussion i branschen för att vi tillsammans ska kunna planera för branschens omstart, avslutar Eva Tiséus.

Transdevs slutsats är att kollektivtrafikbranschens aktörer behöver göra gemensamma insatser för att återbygga resenärernas förtroende för kollektivtrafik, utveckla kollektivtrafiken utifrån de nya vanorna som nu har tagit fäste under pandemin, samt se över finansieringsmodellen för kollektivtrafiken.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Transdev

You must be logged in to post a comment Login