I höst höjs bränsleskatten

By on 24 augusti, 2022
Arkivbild

I höst väntas literpriserna för bensin och diesel stiga med runt två kronor. Detta som en följd av att den tillfälliga skattesänkningen upphör 30 september. Riksförbundet M Sverige vill se att det inblandade biobränslet skattebefrias.

– Att tillfälligt sänka skatten under valrörelsen i stället för att hitta en långsiktig lösning är ett slag i ansiktet på oss bilister. Ett ännu högre bränslepris blir väldigt kännbart för personer som behöver bilen i vardagen. I kombination med inflation och högre kostnader för mat och el lär det bli en tuff vinter, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Årets höga bränslepriser har flera orsaker. Råoljepriset är högt och har stigit till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Andra faktorer som påverkar det svenska bränslepriset är skatten och reduktionsplikten. Den senare innebär att företagen tvingas sänka utsläppen genom högre inblandning av biobränsle. Produktionskostnaden för biodrivmedel är högre än för fossila drivmedel, vilket medför högre priser vid pump.

– Reduktionsplikten är ett effektivt sätt att minska utsläppen, men medför högre konsumentpriser. Vi vill att politikerna skattebefriar den del av bränslet som är biodrivmedel. Det är ett bra sätt att värna både miljön och konsumenter i kärva tider som dessa.

– När reduktionsplikten infördes utlovades dessutom att bränsleskatten skulle sänkas i takt med att inblandningen höjde priserna. Så har inte skett. Även den utlovade drivmedelskompensationen bidde en tumme. Detta är ytterligare löftessvek mot svenska bilister.

Hårdast drabbade av de höjda bränslepriserna är låginkomsttagare på landsbygden, enligt VTI. Detta är en följd av längre avstånd och sämre möjlighet att växla till kollektiva färdmedel.

– Många låginkomsttagare lägger en hög andel av sin inkomst på bränsle. En lägre andel har möjlighet att minska transportutgifterna genom att jobba hemifrån. Dessutom har de sämre förutsättningar att ställa om genom att investera i nya laddbara bilar. På landsbygden har man både en äldre fordonspark och större beroende av bilen.

Riksförbundet M Sveriges förslag mot bränslekrisen:

  • Skattebefria det inblandade biobränslet
  • Bredda reseavdraget (skattelättnaden för arbetsresor) till att gälla fler resor
  • Ta bort skatten på trafikförsäkringen
  • Fyrdubbla glesbygdsavdraget
  • Ta temporärt bort trängselskatt och broavgift
  • Sänk energiskatt till EUs minimikrav

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login