Industriell utveckling och omställning – viktigt för att behålla industrin i länet

Av på 11 juni, 2021
Arkivbild

För att ligga i industriell framkant och behålla jobben i länet, är det viktigt att vi i Örebro län fortsätter att satsa på industrin. Ett område som är extra intressant är 3D-printing, där Region Örebro län satsar och ser tillväxtpotential.

Region Örebro län har gjort en medveten långsiktig satsning på området för att underlätta för en bärkraftig industri med internationell spets. Industriell Additive Manufacturing  (AM) är för Örebroregionen unikt då det är ett av få spetsområden som finns i länet på en internationell nivå.

– Att satsa inom det här området ser vi som en viktig del av en industriell omställning och utveckling för vår region. Tidigt såg vi en tillämpning av en nisch inom Örebro Universitet (maskinteknik) och en möjlighet för dem att utveckla nya produktionsmetoder till nytta för länets industri, säger regionråd Irén Lejegren, Region Örebro län.

Ett företag som är etablerat inom området är företaget Amexci i Karlskoga. Företaget är ett utvecklingsbolag inom Additive Manufacturing och arbetar med 3D-printing för några av Sveriges starka stora industribolag.

Region Örebro län satsar även tid och pengar i Alfred Nobel Science Park, med ambition att få till industriell samverkan och koppling mellan industri och akademi. Alfred Nobel Science Park Jobbar med branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning och främjar långsiktig utveckling av innovationer och företag i regionen. Alfred Nobel Science Park kommer från och med hösten 2021 att erbjuda små- och medelstora företag inspirerande seminarier med experter ifrån branschen, riktade tekniska workshops och produktutveckling med hjälp av AM-experter. Projektet AM LIFT finansieras av Tillväxtverket, Region Sörmland, Region Örebro län och Region Östergötland.

– Det är viktigt att fortsätta stärka oss som industriell region och att göra vår region relevant på den nationella och internationella marknaden. Vi ser fram emot att, tillsammans med företag som har expertis inom området, ha möjlighet att utveckla ett program som kan fungera som en stor testmiljö för företag i Östra Mellansverige, säger Mikael Melitshenko, projektledare ifrån Alfred Nobel Science Park.

Stor 3D-konferens 15 juni

Med talare (både från industri och akademi) från flera Europeiska länder kommer detta att bidra till att sätta Örebro län på kartan ytterligare. Fokus är på 3D-printing och hybridmaterial för lättviktskonstruktioner. Eventet förväntas samla cirka 150 deltagare. AMEXCI är talare och kommer vara delaktiga både som leverantör och föreläsare Sändningen sker ifrån Örebro. Värdar är Alfred Nobel Science Park, tillsammans med Region Örebro län, Vanguard Initiative, Universitetet i Bologna och Clust-Er Mech.

Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in