Ingen höjning av styrräntan i november

By on 28 november, 2023
Arkivbild

Ingen höjning av styrräntan i november, kan ge ökad aktivitet på bostadsmarknaden. Människor med bolån kan tillfälligt pusta ut, när Riksbanken meddelade att de låter styrräntan ligga kvar på 4 procent.

Claudia Wörmann kommer i detta inlägg att fokusera på nuvarande läge ur ett konsumentperspektiv och lägga mindre fokus på prognoser.

Det är inte lätt att vara köpare och säljare på bostadsmarknaden, speciellt inte idag.

En bostadsaffär handlar förstås om trivsel och om att ha råd, men att göra en bra affär väger också tungt. Med bra affär menas här att bostaden ska kunna säljas till ett högre pris än vad den köptes för, oavsett hur länge man har bott i sin bostad. En lång och tämligen obruten period av stigande bostadspriser är nu bruten. Och anpassningen till det nya läget kan bli både svår och ta tid, det är ju roligare att följa med uppåt, speciellt för säljare.

Det är väldigt mänskligt att i tider av osäkerhet vilja avvakta tills läget klarnat. Man vill ju liksom veta och planera och så långt det går minska osäkerheten. Det kan handla om en arbetssituation, en relation eller hur man agerar på bostadsmarknaden. Sen är det lite tudelat just på bostadsmarknaden.

Som köpare kan man ju hamna i ett avvaktande läge om man tror att bostaden man har för avsikt att köpa kommer att sjunka i pris framöver. Varför köpa idag om jag kan köpa en liknande vara (bostad) billigare längre fram?

När priserna går ned, och bedöms gå ned ännu mera, kan man som säljare vilja sälja innan marknaden sjunker och värdet på ens bostad åker med nedåt. Köpare avvaktar och säljare vill ha en snabb affär på den nedåtgående marknaden idag. Många gånger är man både köpare och säljare, och det går ju inte att tajma ett perfekt läge alla gånger.

Livet knackar på och bostadsbehovet skiftar

Det finns olika orsaker till varför vi flyttar. Det är nog inte svårare än att livet kommer emellan. Vi lämnar boet och flyttar hemifrån, träffar en partner och flyttar till större kanske. Någonstans på vägen så separerar några par. En del får barn och vill ha större bostad. Det kan handla om studier och att få ett bra jobb någon annanstans. Eller att barnen är vuxna och bostaden man bor i känns för stor och har ett för betungande underhåll.

Man kan liksom inte vänta. Det är ju inte så att paret som separerar skjuter fram sin separation för att hitta ett tillfälle som gagnar dem på bostadsmarknaden. Paret som väntar tvillingar i en etta, de kan inte trolla fram ytterligare ett rum eller skjuta på barnens planerade ankomst, de måste agera nu, oavsett hur marknaden ser ut.

Ökad aktivitet

Dagens räntebesked ger hushåll en paus från högre räntekostnader. Men kanske viktigast av allt, den närmaste framtiden blir mer överblickbar och möjlig att planera.

Ett bostadsköp är livets största privatekonomiska beslut (för de allra flesta). Mycket ska klaffa på bostadsmarknaden och många känner stress av att söka lånelöfte, vara med i en budgivning, att flytta kräver både planering och energi. Om man dessutom lägger på en ytterligare parameter i att inte veta hur räntan blir, hur boendekostnaden blir, förstår man att stressen tilltar.

Min enda försiktiga prognos är att aktiviteten på bostadsmarknaden kommer att öka på grund av gårdagens räntebesked från Riksbanken. Fler människor kommer tordas agera och anpassa sin bostadssituation efter hur livet skiftar. Hushåll kan pusta ut åtminstone till och med februari 2024 då nästa besked väntas från Riksbanken.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Hypoteket

You must be logged in to post a comment Login