Innovativ brolösning för nya trafikplatsen vid Mogetorp

By on 12 juli, 2018
Nu startar bygget av den nya trafikplatsen vid Mogetorp, på väg 50 norr om Örebro, en av de första insatserna blir monteringen av en mycket speciell bro. Konstruktionen består av prefabricerade betongelement från Danmark som monteras på plats.

Trafikverket bygger om väg 50 mellan Axbergshammar och Lilla Mon till mötesfri väg med mitträcke. Det innebär att trafikanter kan ta sig fram säkrare och smidigare. När bron vid trafikplats Mogetorp är klar kommer väg 50 att gå över den nya bron, medan nya väg 832 kommer att gå under. En mobilkran kommer att lyfta de prefabricerade elementen på plats efter en instruktionsmanual.

Man kan beskriva det som en gigantisk IKEA-möbel. Ungefär 35 element ska monteras ihop, och den tyngsta delen väger närmare 25 ton. Vi räknar med att monteringen ska ta två dagar, säger Christer Westberg, delprojektledare på Trafikverket.

Det speciella med bron är just att den är byggd i delar, i stället för att gjutas på plats. Med förberedelser, montage och kompletterande arbeten som isolering, räcken och motfyll kommer bron att vara på plats inom cirka tre veckor, i stället för tre till fyra månader. Den korta produktionstiden är det som gör bron innovativ med svenska mått. I andra delar av världen är metoden beprövad, men i Sverige den mer ovanlig.

– Vi känner till enstaka broar som byggts med den här metoden, men ingen i den här storleken i närtid. Vi valde det här alternativet för att minimera störningarna på den hårt trafikerade väg 50. Vi hoppas att det ska bidra till kortare produktionstid även för kommande projekt. Då blir vägnätet mindre känsligt vid ombyggnationer och störningarna för trafikanterna minimeras, säger Nijaz Mehmedovic, projektchef på Skanska.

Trafikverket bygger om väg 50 till mötesfri väg med mitträcke. Förutom sträckan Axbergshammar-Lilla Mon bygger vi även ut väg 50 mellan Rude, söder om Askersund, och Åsbro. När vägbyggena är klara i september är väg 50 mötesfri från Rude till Lindesberg. Det innebär att trafikanter kan ta sig fram säkrare och smidigare.

Bygget mellan Axbergshammar och Lilla Mon innefattar:

  • sex kilometer ombyggd väg
  • en trafikplats
  • cirka fem kilometer enskilda vägar
  • fyra broar, inklusive gång- och cykelvägar

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login