Internationell personal har kunnat lämna Gaza

By on 3 november, 2023
En pojke som fått brännskador i ett flygangrepp får vård på Läkare Utan Gränsers brännskadeklinik i Gaza city den 19 oktober 2023.
Bild: Läkare Utan Gränser

All internationell personal från Läkare Utan Gränser som inte har kunnat lämna Gaza sedan den 7 oktober, har nu korsat gränsen till Egypten via Rafah-övergången. Detta blev möjligt efter förhandlingar om att tillåta innehavare av utländska pass, och internationella hjälparbetare att passera.

I denna grupp ingår 22 medarbetare från Läkare Utan Gränser, någras namn har cirkulerat på sociala medier men man ber nu om respekt för deras privatliv och välbefinnande.

Ett antal svårt skadade patienter har också tillåtits lämna Gaza för att få intensivvård. Det finns dock fortfarande över 20 000 skadade personer i Gaza, som har begränsad tillgång till sjukvård på grund av belägringen.   

Ett nytt team med internationell personal, inklusive ett specialiserat medicinskt team, har redan identifierats och är redo att resa in i Gaza så snart situationen tillåter, för att stödja de humanitära och medicinska insatserna. 

Under tiden fortsätter många av Läkare Utan Gränsers palestinska kollegor att arbeta, och ge livräddande vård på sjukhus över hela Gazaremsan. Detta trots att vare sig sjukhus och medicinsk personal, garanteras det skydd som de har rätt till i de pågående striderna. 

Omkring två miljoner palestinier är fortfarande instängda i Gaza under hård beskjutning, dit hör även 300 palestinska medarbetare från Läkare Utan Gränser och deras familjer. De som vill lämna Gaza måste få göra det utan ytterligare dröjsmål, de måste också få rätt att återvända.   

Dessutom måste man omedelbart kunna föra in medicinsk utrustning och personal i Gaza, för att kunna tillgodose de desperata behoven på plats.  

Läkare Utan Gränser upprepar sina krav på en omedelbar vapenvila. Personal och livräddande förnödenheter måste släppas in i Gaza, där sjukhusen är överbelastade och sjukvårdssystemet står inför en total kollaps.

Världen
Örebronyheter

Källa: Läkare Utan Gränser

You must be logged in to post a comment Login