Intresset för begagnade julklappar ökar

Av på 14 december, 2019
Intresset för begagnade julklappar ökar

Svenskarnas inställning till att både få och ge bort begagnade julklappar har blivit mer positiv under det senaste året. Det visar en undersökning från Blocket gjord tillsammans med Kantar Sifo. Barn är mer positivt inställda än vuxna och kan i högre utsträckning tänka sig att både få och ge bort begagnade klappar.

62 procent av svenskarna kan tänka sig att köpa och ge bort en begagnad julklapp i år, vilket är tio procentenheter fler än under 2018. Den främsta anledningen till att man kan tänka sig att göra detta är för att bli mer miljö- och klimatvänlig (59 %) och för att det är roligt att ge bort unika saker (53 %).

– Vi ser en tydlig positiv trend gällande begagnade julklappar vilket är otroligt glädjande. Efter att HUI utsåg förra årets julklapp till det återvunna plagget, tror jag att många av de svenskar som inte tidigare handlat second hand har börjat se begagnade julklappar som ett alternativ, säger Tero Marjamäki, presschef på Blocket.

Ekonomiska fördelar för föräldrar
Två av tre svenskar (66 %) säger sig ha en positiv inställning till att få en begagnad julklapp. Föräldrar med hemmavarande barn är de som är mest positiva (70 %) och svarar även i större utsträckning än övriga att de kan tänka sig att köpa och ge bort en begagnad julklapp (66 %). Den främsta anledningen till detta är för att det är mer ekonomiskt (44 %).

– Man brukar generellt säga att en begagnad sak kostar en tredjedel av nypriset. Utgår man från detta innebär det att föräldrar kan köpa samma mängd julklappar till sina barn för en tredjedel av priset och samtidigt göra gott för miljön, fortsätter Tero Marjamäki.

Stor skillnad i inställning mellan föräldrar och barn
58 procent av Sveriges föräldrar kan tänka sig att köpa begagnade julklappar till sitt/sina hemmavarande barn och de flesta (61 %) tror inte att deras barn skulle lägga någon värdering i att det de får är begagnat. Var fjärde förälder tror dock att deras barn skulle tycka att det är snålt (10%) eller pinsamt (14%).

När unga mellan 13-26 år svarar på samma frågor visar det sig dock att så många som åtta av tio är positiva till att både få (82 %) och ge bort (83 %) begagnade julklappar. Bland unga tjejer mellan 13-15 år kan nästintill alla, 97 procent, tänka sig att köpa och ge bort en begagnad klapp. Den största andelen barn (39 %) tror att deras föräldrar tycker att det är bra att ge bort begagnade julklappar och endast få tror att föräldrarna uppfattar det som snålt (6%) eller pinsamt (3%).

– Barn och vuxna är överens om att begagnade klappar under granen är något positivt och det enda som kvarstår nu är att faktiskt välja begagnat istället för nytt nu när julhandeln väl är igång. Vi hoppas att så många som möjligt ser de ekonomiska och framförallt miljö- och klimatmässiga fördelarna med begagnade julklappar, avslutar Tero Marjamäki.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Blocket
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel. 1001 intervjuer samlades in bland svenska allmänheten 18-79 år under tidsperioden 31 oktober -5 november.
Undersökningen genomfördes mellan 28 oktober – 20 november 2019. 1000 intervjuer samlades in via telefonintervjuer i åldersgrupp 13-26 år. Urvalet är slumpmässigt draget från statens personadressregister (SPAR-urval). Åldersgrupp 13-15 år har kontaktats via föräldrar, för godkännande innan deras medverkan (i enlighet med våra branschetiska regler, ESOMAR).

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in