Kamerabevakning i Varberga Örebro

Av på 3 maj, 2021
Arkivbild

I bostadsområdet Varberga i Örebro finns sedan en vecka tillbaka en övervakningskamera uppsatt på ett tvåårigt beslut. Kameraövervakningen är ytterligare ett hjälpmedel för polisen att förebygga brott och öka tryggheten. 

– Polismyndigheten bedömer fortfarande Varberga som ett riskområde och det finns flera problembilder i området, säger kommunpolis Therese Beme. Droghantering på allmänna platser är ett av problemen, som även för med sig annan brottslighet och som påverkar tryggheten för medborgarna. Kameraövervakning blir ett naturligt steg för att öka tryggheten. 

Kamera – ett effektivt hjälpmedel

Kameran är placerad för att täcka de centrala delarna i Varberga, där många människor rör sig och olika typer av verksamheter finns.

Kamerabevakning är ett effektivt hjälpmedel i polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet. Syftet är att förebygga brott, öka tryggheten och förmågan att utreda brott. Kamerabevakning är ett komplement till andra åtgärder som genomförs och ska inte ersätta den fysiska polisnärvaron i området.

Fakta om polisens kamerabevakning

Polisen värnar allmänhetens integritet och bedriver endast kamerabevakning där det finns ett konkret behov och är en ändamålsenlig metod i polisens uppdrag.

Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner, exempelvis har endast behöriga tillgång till bildmaterial och materialet raderas efter viss tid. Kamerorna är utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder.

På platser där kamerabevakning sker finns skyltar för att upplysa om detta. Polisen har möjlighet både att se realtid från kamerorna och se inspelat material.

Lokalt | Varberga Örebro
Örebronyheter

Källa polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in