Karlskoga kraftvärmeverk viktigt för att hålla utsläppsnivåer nere

Av på 16 april, 2021

Karlskoga Kraftvärmeverk har sänkt sina utsläpp av växthusgaser visar Naturvårdsverkets årliga sammanställning av växthusgasutsläpp för anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel. 

Men trots sänkningen ligger kraftvärmeverket högt i länet när det gäller utsläpp.

– Vi tar hand om det avfall som uppstår i samhället och trots att vi har sänkt utsläppen ligger bolaget relativt högt i sammanställningen för Örebro län. Här vill jag gärna inflika att det finns anläggningar som har upp till tre gånger så stora utsläpp som Karlskoga Kraftvärmeverk men som inte berörs av utsläppsrätter och därmed inte omnämns i statistikrapporten, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Förhindrar utsläpp på andra håll

– Redan idag gör vi mycket för att minimera mängden brännbart avfall, bland annat sorterar vi ut allt som kan återbrukas eller materialåtervinnas. Det som blir över tar vi hand om via energiåtervinning vilket innebär att vi förbränner materialet i kraftvärmeverket och tillverkar värme och ånga till våra kunder i Karlskoga. Utan oss skulle de behöva använda andra lösningar som leder till betydligt större utsläpp. Och vi arbetar hela tiden med lösningar för att sänka kraftvärmeverkets utsläpp, säger Peter Jarl.

I processen på kraftvärmeverket produceras även el som tillförs elnätet vid de tider då elbristen är som störst, till exempel under den kalla vintern som varit. 

Negativt klimatbokslut är positivt

Likt många andra energiföretag i Sverige har Karlskoga Energi & Miljö tagit fram ett klimatbokslut i samarbete med Profu som är ett oberoende företag inom energisystemanalys. Rapporten för 2019 visar att verksamheten som helhet har ett negativt resultat, vilket i det här sammanhanget är positivt. Sammanfattningsvis visar klimatbokslutet att för varje kg CO2e som Karlskoga Energi & Miljös verksamhet gav upphov till under 2019 så bidrog företaget samtidigt till att utsläpp av 2,5 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.

– Hela verksamheten gör att utsläppen i samhället minskas markant och här är så klart kraftvärmeverket en viktig pusselbit, avslutar Peter Jarl.

Sammanfattning från Karlskoga Energi & Miljös klimatbokslut 2019

Den koldioxid som hela företagets verksamhet undviker på ett år motsvarar 112 000 ton och är lika mycket som:

  • Om alla invånare i Karlskoga kommun avstod från att köra bil under 3,3 år
  • 203 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler
  • Om alla invånare i kommunen avstod från att ”shoppa” under 3,4 år
  • Om alla invånare i Karlskoga avstod från att äta kött i nästan 6,2 år

Länet
Örebronyheter

Källa: Karlskoga Energi & Miljö

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in