Kommunal varslar om strejk

By on 10 juni, 2023
Malin Ragnegård, Förbundsordförande Kommunal. Johan Ingelskog, Avtalssekreterare Kommunal.
Bild: Kommunal

Förhandlingarna mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare på avtalsområdena Golfbanor och Trädgårdsodling har strandat, nu varslar Kommunal om konflikt med start den 20 juni.

Kommunal varslar också om sympatiåtgärder på avtalsområdet Trädgårdsanläggning.

Om parterna inte kommer överens innan den 20 juni läggs arbetet ned på ett stort antal arbetsplatser. Varslen innefattar även en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad, även dessa börjar gälla den 20 juni.

Örebro City Golf AB kan komma att drabbas av strejken, då gäller det Mosjö Golfbana och golfbanearbetare, reparatörer och mekaniker.

Kommunal kräver att lägstalönerna i avtalen höjs i enlighet med märket som sattes i samband med industriavtalet tidigare i år, något arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare ännu en gång säger nej till. Kommunal menar att lägstlöner i enlighet med märket är en principiellt viktig fråga och att Gröna arbetsgivare skulle få en särställning på svensk arbetsmarknad om de som enda arbetsgivarorganisation skulle få ett undantag från märket.

– Det här är andra gången på kort tid som Gröna arbetsgivare tvingar fram ett varsel. Båda gångerna handlar det om märket och att Gröna arbetsgivare vägrar höja avtalens lägstlöner enligt det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Det är vårdslöst och helt oacceptabelt. Men vi kommer alltid stå på medlemmarnas sida, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal

– Hamnar vi ett läge där arbetsgivare tillåts välja fritt när märket ska gälla så kommer vi att kastas in i ett kaos. Så låt mig vara tydlig. Vi kommer aldrig att vika ner oss, medlemmarna i Kommunal är värda mer, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal.

Kommunal har i årets avtalsförhandlingar tre huvudkrav där ett av de är löneökningar till alla med en särskild satsning för de med lägst lön. Gröna arbetsgivare vägrar följa märket, skulle de tillåtas frångå märket så får det stora följdeffekter på hela arbetsmarknaden.

– Det är upprörande att vi återigen har hamnat i ett förhandlingsläge där arbetsgivaren utmanar märket. Än mer när fackföreningsrörelsen tar ansvar i ett svårt ekonomiskt läge. Har företagen inte råd att betala samma som andra aktörer ska de inte heller verka på svensk arbetsmarknad. Att Gröna arbetsgivare vägrar följa märket i det här läget är helt ansvarslöst och riskerar bara att ge långsiktiga konsekvenser och påverka förtroendet för märket, och hela den svenska modellen, negativt, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Fakta om Kommunals varsel:

Varslen berör anställda på avtalsområdena Golfbanor och Trädgårdsodling. Då Kommunal även varslat om sympatiåtgärder på avtalsområdet Trädgårdsanläggning så berörs även anställda på det avtalsområdet. Totalt arbetar det cirka 6500 anställda på avtalsområdena. 

Berörda yrkesgrupper Kommunal organiserar är bland annat trädgårdsodlare, golfbanearbetare, fordonsförare och trädgårdsarbetare. Varslet gäller runt om i hela Sverige och kan komma att utökas.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommunal

You must be logged in to post a comment Login