Kön till vård ska kortas

By on 7 september, 2022
Arkivbild

Nu ska den kö till operation och behandling som vuxit fram under pandemin tas om hand.

– Det är en prioriterad uppgift att arbeta med den vård som skjutits upp till följd av covid-19, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En god hälsa är viktig för länets invånare och en stor del av Region Örebro läns uppdrag går ut på att främja hälsa, förebygga sjukdom samt ge en god och patientsäker vård på lika villkor. Det är ett väldigt brett uppdrag som kräver åtgärder inom en mängd olika områden. Ett av dessa områden är tillgänglighet, och det har hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fasta på i den verksamhetsplan för 2023 som antogs på dagens sammanträde.

– Under de senaste åren har hälso- och sjukvården lagt stora resurser på att bekämpa pandemin. Det har gjort att många patienter har fått vänta på operation eller behandling, och det måste vi nu åtgärda, säger Karin Sundin.

Men att beta av en kö som byggts upp under lång tid är inte gjort i en handvändning, det kommer att krävas ett gediget arbete för att nå i mål.

– För att ta hand om de patienter som just nu väntar i kö kommer det att krävas god planering, prioriteringar och riktade satsningar under hela 2023 och förmodligen under 2024 också, säger Karin Sundin.

Arbetet med att identifiera nödvändiga prioriteringar och effektiva satsningar pågår inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som kommer att återkomma till nämnden med förslag på riktade insatser under hösten.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login