Konkursvåg i Sverige

By on 13 december, 2022
Foto: UC

Färsk statistik från kredit- och affärsinformationsföretaget UC visar att konkurserna ökat kraftigt under november månad inom alla branscher. Den bransch som stigit mest är detaljhandeln. Den konkursvåg som vi sett varit annalkande under hösten är nu här, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Under november månad ökade konkurserna i Sverige totalt sett med 25 procent i jämförelse med samma period i fjol. Konkurserna har stigit stadigt inom de flesta branscher under hösten. Samtliga branscher som är en del av UCs konkursstatistik var drabbade under november månad.

– Under föregående vecka höjde Riksbanken styrräntan med ytterligare 0,75 procent. Den perfekta ekonomiska storm som vi pratat om under en period med krigets effekter, inflationen, räntorna och energipriserna har nu slagit till med full kraft. Det drabbar svenskt näringsliv i stort – vi ser en negativ utveckling inom alla branscher. Enligt konjunkturinstitutets senaste siffror är företagens framtidstro mycket låg. De positiva lättnader som vi bevittnat sedan pandemin där bland annat flaskhalsar har släppt, har alltså fått marginell effekt på svenska företag i förhållande till de negativa effekterna av kriget och inflationen, menar Johanna Blomé.

Detaljhandeln är hårdast drabbad

Detaljhandeln är den bransch inom vilken konkurserna ökat som mest, i jämförelse med samma period i fjol. Inom detaljhandeln har konkurserna gått upp med 44 procent. Ökningen är också stor inom Transport (24 procent) och Hotell- och restaurang (25 procent).

– Sedan sommaren har konkurserna inom handeln dramatiskt vänt uppåt. Vi har sett flera stora varsel och konkurser av väletablerade kedjor, såväl som småföretagare. Även inom transport, som tidigare under hösten stack ut med minskat antal konkurser, är konkurserna höga. Transport är en bransch som på ett tydligt sätt exemplifierar hur den minskade problematiken med flaskhalsar som delvis släppt och komponentbrist som rådde under pandemin inte fått en tillräckligt positiv effekt för att branschen ska utvecklas i positiv riktning, fortsätter Johanna Blomé.

Nystartade bolag minskar

UCs statistik över nyetableringar i landet visar även att antalet nystartade bolag är mindre än under november månad i fjol.

– Osäkerheten på marknaden är fortsatt hög. Färre vågar starta nya företag då rädslan för ökade elpriser och hyreshöjningar inför vintern är stor. Om vi får en mild vinter kan effekterna bli svagare, särskilt för mindre företagare är det här marginella kostnader som kan få stor effekt på verksamhet och likviditet. Förutsägbarheten är ytterst svår, få vågar investera och starta nytt. Många förhåller sig avvaktande utifrån den situation vi befinner oss i just nu, avslutar Johanna Blomé.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: UC

You must be logged in to post a comment Login