Konst i offentliga rummet presenteras på stadsvandringar i länet

By on 15 januari, 2023
Bildkälla: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv

Medlemmar i Lindesbergs Konstförening inbjuds – genom Sveriges Konstföreningar i Örebro län – att delta i tre stadsvandringar i Lindesberg 23 april, Hallsberg 30 april respektive Örebro 7 maj på temat konst i det offentliga rummet. Vandringarna leds av Per Bäckman och Fredric Skargren.

Temat för Sveriges Konstföreningar i Örebro län under 2023 är konst i det offentliga rummet. Syftet med konsten i det offentliga rummet är att göra stadsmiljön attraktiv, upplevelserik och att visa på välstånd. Med konsten väcks också tankar och ger platser dignitet. Ett ytterligare syfte med konsten kan vara att hedra en person. Det sistnämnda har under lång tid i vår historia varit själva syftet med utsmyckningar.

Under tre söndagar inbjuds medlemmar i länets konstföreningar att besöka Lindesberg, Hallsberg och Örebro under ledning av Per Bäckman och Fredric Skargren. Det blir en vandring på ca 1,5– 2 km. ”Vi stannar upp och fikar och reflekterar tillsammans över det vi ser. Vi kommer även att titta på arkitekturen i stadsrummet.” Cirkeln är helt gratis och består av tre tillfällen och startar kl 14.00 och pågår till ca 17.00. Det är OK att delta även om du inte kan närvara vid alla tre tillfällen. ”Varmt välkomna till inspirerande möten och mer kunskap om några av våra orter i länet. Det blir en resa i konst, arkitektur och därmed i vår gemensamma historia. Vi möts och vi samtalar och lär oss under trevliga former tillsammans.”

För medlemskap i Lindesbergs Konstförening: Som medlem får du inbjudan till föreningens utställningar och aktiviteter. Du deltar som enskild med en lott och som familjemedlem har ni två lotter i föreningens årliga konstlotteri. För att bli medlem för 2023 betalar du in 100 kronor för enskild eller 150 kronor för familj till BG 5440-5873 eller Swish 1235004635 – ange tydligt namn, adress och e-post adress.

Cirkel om konst i det offentliga rummet – tre stadsvandringar:

23 april kl 14.00 Lindesberg – samling på torget utanför hotellet

Lindesberg var från början en medeltida handelsplats och fick på 1600-talet stadsrättigheter. Staden blommar upp när järnvägen kom i slutet på 1800-talet och dess torg dekoreras med en klassisk fontän av Adolf Jonsson. Vi kommer att se en rad vackra hus, men också bra konst av Stig Borglind, Ragnar Lindén, Gunilla Dovsten och Nick Furderer med flera. Vi promenerar ca 1,5 km och stannar för att dricka kaffe och reflektera och diskutera.

30 april kl 14.00 Hallsberg – samling framför Järnvägsstationen

Hallsberg är ett samhälle som växte upp vid en ”järnvägsknut”. Här har arkitekter som Adolf Edelsvärd, Ferdinand Boberg, Tore Gardefelt, Lars Arborelius och Lars Kjellman bidragit med vacker arkitektur. Det är allt ifrån nationalromantik till brutalism. Konst av Elsie Dahlberg, Endel Köks, Lennart Kindgren, Erik Höglund och Carl Larsson, kan Hallsberg också uppvisa. Även i Hallsberg fikar vi och reflekterar över vad vi sett under promenaden.

7 maj kl 14.00 Örebro – samling på Järntorget vid skulpturen

Sedan Gumaelius 1865 placerade C G Qvarnströms Engelbrektsstaty på Stortorget i Örebro har staden fyllts med offentlig konst. Sedan 15 år tillbaka har staden också smyckats med spännande och ung konst genom konstbiennalen OpenArts försorg. Arkitekturen spänner från medeltida till modernism, från Adolf Kjellström, F Winblad till Gert Wingård. Vi vandrar från centrum till Stadsparken där vi gör uppehåll för fika och får tid att resonera om offentlig konst vi sett under dagen och under tidigare cirkeltillfällen.

Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login