Kortare handläggningstider med automatisk bildanalys

By on 19 augusti, 2020
Arkivbild

Med hjälp av automatisk bildanalys kommer polisen att kunna arbeta effektivare och bättre med bild- och videomaterial som ska undersökas i utredningar. I ett samråd har Datainspektionen gett Polismyndigheten klartecken att börja använda den nya tekniken.

 Det blir allt vanligare att polisens utredningsmaterial innehåller datamaterial i form av exempelvis film från bevakningskameror. I dag analyseras materialet manuellt. Det är resurskrävande och medför i vissa fall långa handläggningstider. Detta kan nu förändras efter samråd med Datainspektionen som innebär att Polismyndigheten nu kan implementera ett nytt bildanalysverktyg i den brottsutredande verksamheten.

Tekniken gör det möjligt att automatiskt analysera objekt som finns i ett utredningsmaterial, exempelvis fordon, kläder, vapen eller väskor. Även ansikten och registreringsnummer som förekommer i en utredning kan filtreras fram och analyseras. Den pilotstudie av tekniken som polisen har genomfört visar bland annat på följande:

  • Kortare handläggningstider
  • Bättre kvalitet på analysresultaten
  • Förbättrad arbetsmiljö för handläggare 
  • Snabbare och mer kvalitativa analyser innebär även fördelar för enskilda när behoven av att frihetsberöva personer som efter analys inte längre är misstänkta minskar. Det ger även ökat skydd för den personliga integriteten när färre personer, fordon eller andra objekt som inte är direkt relevanta för utredningen inte behöver betraktas av handläggarna.

Polisen följer råd från Datainspektionen
För ansiktsobjekt innebär den nya tekniken att känsliga biometriska uppgifter kommer att behandlas. Det är också anledningen till att polisen initierat ett samråd med Datainspektionen. Datainspektionen anser att Polismyndigheten har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter på det sätt som metoden innebär. Samtidigt har Datainspektionen valt att lämna skriftliga råd som Polismyndigheten kommer att följa innan tekniken implementeras.

Bedömning och åtgärder minimerar risken för intrång
Innan den nya metoden används görs en bedömning av när sådan behandling av personuppgifter är absolut nödvändig i det enskilda fallet. Polismyndigheten kommer även att vidta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att minimera risken för intrång i den personliga integriteten. Å andra sidan kan den nya tekniken även tillämpas på sätt som främjar personlig integritet. Till exempel kommer tekniken att kunna användas för att maskera bort valda objekt och anonymisera material genom att maskera ansikts- eller personobjekt i bild- eller videomaterial som ska lämnas ut eller visas offentligt.

Den nya metoden har inte några kopplingar till kamerabevakning i realtid och samkörs inte med något av Polismyndighetens register.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login