Krafthem har kick-startat smarta elavtal

Av på 14 januari, 2021

Nu är det drygt en månad sedan Krafthem lanserade sina ”smarta elavtal” för att kunna bidra till en hållbar, effektiv och billigare energiomställning. Sedan den 1 december har Krafthem levererat el till sina första kunder, vilka får ta del av både smart laddning för att hjälpa elsystemet, och klimatneutral el för att stötta miljön.

Under sommaren och hösten 2020 pågick Krafthems intensiva arbete för att utveckla och färdigställa sin unika teknik med styralgoritmer som gör det möjligt för företaget att utnyttja elmarknadens ineffektiviteter och prisvolatilitet. Efter avslutat pilotprojekt var bolaget för drygt en månad sedan redo att lansera sina smarta elavtal för smarta elbilsägare och klimatkämpar.

Till en början kommer Krafthem att styra vid vilka tidpunkter som elbilar laddas i hemmet, för att kunna utnyttja de tillfällen på dygnet då elen är som billigast, och tillgången på förnyelsebar energi är som mest outnyttjad. Enkelt förklarat kommer Krafthem att pausa och starta elbilarnas laddning anpassat efter elmarknadens växlande utbud och efterfrågan, samt efter elbilsägarens behov. På så sätt bidrar Krafthem till att en större andel förnyelsebar energi används, samt att kundernas elkostnader minskar minskar. Därmed riktar sig Krafthem primärt till elbilsägare, som enkelt sparar pengar och sänker sina koldioxidutsläpp, samtidigt som Krafthem balanserar Sveriges elnät.

“Vi är otroligt glada att pilotprojektet visade att våra algoritmer fungerade som väntat och att leveransen av el till våra första kunder fungerat som den ska. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla våra tjänster och också vår kundbas, så att vi kan hjälpa fler individer att minska sitt klimatavtryck och slippa onödigt dyra elkostnader, samtidigt som vi avlastar Sveriges elnät. Det känns jättespännande att bidra till den hållbara energiomställningen”, säger John Diklev, Kraftthems grundare och VD.

Samtidigt finns möjligheten för individer utan elbilar att teckna elavtal med en unik utsläppsanalys. Krafthem mäter och analyserar koldioxidutsläppen från elproduktionen som konsumeras i Sverige ur ett livscykelperspektiv, och kopplar sedan det till varje kunds egna elförbrukning. Därefter erbjuds även möjligheten att klimatkompensera för sina egna utsläpp för att få klimatneutral, eller klimatpositiv el. Dessutom får studenter och nyutexaminerade en speciell rabatt och har möjlighet att teckna ett av Sveriges billigaste elavtal.

“Vi ser ett stort behov av att ge konsumenter en större roll i sin egen elkonsumtion och därför vill vi ge våra kunder värdefulla insikter om hur elmarknaden fungerar samt vilka konsekvenser det har för miljön. Sedan kan kunderna själva välja hur de vill agera för att ta sitt ansvar, men vi hoppas ju att så många som möjligt ska vilja klimatkompensera”, fortsätter John.

Inom en snar framtid planerar Krafthem också att delta i balansmarknader för elhandel, där bolaget genom att styra elanvändningen för flertalet elbilar kommer att erbjuda flexibiliteten till Svenska kraftnät och därmed kunna skapa intäkter, som därefter även delas med kunderna. Elbilsägare har därmed möjlighet att inte bara bidra till att bekämpa klimatförändringarna, men dessutom säkerställa elförsörjningen och spara pengar på sina elavtal.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Krafthem

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in