Kraftig vårflod kan sänka elpriset ytterligare

By on 26 maj, 2020

Det har varit en lång vinter i norr med snömängder över normalt. På flera håll i landet har snörekord slagits och i Riksgränsen passerade snödjupet fem meter under vintern. De stora snömängderna som nu smälter kan enligt prognos från SMHI leda till att årets vårflod blir kraftig, vilket i sin tur kan sänka elpriset ytterligare.

Vintern har haft ett fast grepp om de nordligaste delarna av landet längre än vanligt. Med milda temperaturer har snön hållit sig kvar länge men under den senaste veckan har temperaturen sakta ökat vilket lett till att snösmältningen kommit igång. Mikael Sjöstrand, meteorolog på Klart.se berättar att det varit en snörik vinter i Jämtlandsfjällen och Lapplandsfjällen, och att det nu i slutet av maj ligger kvar drygt en meter snö på flera håll.

De milda temperaturerna har lett till att vårfloden börjat lugnt men enligt prognos på SMHI kan det bli en kraftig vårflod eftersom det är mer snö kvar än normalt för årstiden.

Vad styr vårfloden?
Det är flera faktorer som styr hur kraftig vårfloden blir varje år. Framförallt är det mängden snö som avgör och hur vattenrik den är. Det andra som påverkar är hur fort snön smälter. Är det höga temperaturer dygnet runt smälter snön fortare jämfört med om det är varmt på dagarna och kallt på nätterna. Den sista påverkande faktorn är hur mycket nederbörd som kommer i samband med snösmältningen, ju mer nederbörd som kommer desto fortare smälter snön.

– Efter en kylig maj med ett varmt slut väntas vårfloden bli kraftigast längst i norr. Det är dock normalt att vårfloden kulminerar i maj-juni, berättar Mikael.

Vårflodens påverkan på elpriset
Vårflod kan ofta leda till sänkta elpriser då vattenmagasinen fylls ordentligt med smältvatten från älvarna. Kan man lagra stora mängder vatten i magasinen finns det alltså god potential att vattenkraftverk kan producera mycket el. Är vårfloden däremot för kraftig och stora mängder smältvatten rinner ut i älvarna samtidigt, finns risken att man inte kan lagra allt i vattenmagasinen.

– Ett exempel på detta är under 2018 när det var en enormt kraftig vårflod och där stora mängder smältvatten kom samtidigt. Man kunde då inte kunde lagra allt i vattenmagasinen, och tvingades att släppa igenom smältvattnet. Med den varma och torra sommaren som vi hade det året blev det sedan brist på vatten i vattenmagasinen, berättar Kajsa Sundqvist på Kundkraft.

Årets vårflod kan sänka elpriset ytterligare
Enligt prognosen om att vårfloden kan bli kraftig finns det en möjlighet att elpriset sänks ytterligare. Det har under de senaste månaderna varit rekordlåga elpriser på elbörsen tack vare god produktionskapacitet för både vind-och vattenkraften, samtidigt som Coronapandemin påverkat elanvändningen. Under april landade spotpriset i elområde 3 på 9,95 öre/kWh vilket är det lägsta sedan juli 2015.

– Det finns alltså en chans att elpriset kan sänkas än mer om vårfloden blir kraftig. Det som kommer avgöra hur mycket elpriset påverkas är hur snabbt snösmältningen sker och hur mycket som kan lagras i vattenmagasinen, avslutar Kajsa Sundqvist.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kundkraft

You must be logged in to post a comment Login