Kristina Gemzell Danielsson får RFSU-priset för sitt arbete för säkra aborter

By on 4 juni, 2017
Kristina Gemzell Danielsson.
Foto: Carolina Hemlin

2017 års mottagare av RFSU-priset är Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet. Hon får priset för sin forskning om preventivmedel, säkra aborter och ofrivillig barnlöshet och sin kamp för att kvinnor ska kunna bestämma själva över sin graviditet. Hennes arbete kring abortvård och preventivmedel har lett till att Sverige är ledande inom forskning kring medicinsk abort.

Kristina Gemzell Danielsson vinner årets RFSU-pris. Kristina är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet. Hennes arbete kring abortvård och preventivmedel har lett till att Sverige är ledande inom forskning kring medicinsk abort. RFSU tilldelar henne 2017 års RFSU-pris för hennes arbetsinsats och forskning.

– Det går nog inte att jobba med de här frågorna utan att bli aktivist, säger Kristina Gemzell Danielsson. Abortvård har så låg status jämfört med till exempel vård av ofrivilligt barnlösa. Abort är fortfarande en lågstatusfråga som det satsas och forskas för lite på. Allt handlar ju om empowerment av kvinnor, att kvinnors liv ska vara värda någonting.

Medicinsk abort är ett resultat av svensk forskning. En metod som gör att kvinnan själv kan genomföra en abort och dels ger möjligheten för kvinnor att avbryta en oönskad graviditet och dels har minskat risken för dödsfall i samband med osäkra aborter. I framtidens utmaningar ser Kristina Gemzell Davidsson alla försök att införa hårdare abortlagar.

 Forskningen visar tydligt att det inte går att minska antalet aborter genom att minska tillgången genom skärpta lagar. Det funkar inte! Ändå används det som ett verktyg för att få ner aborttalen.

RFSU-priset delas ut årligen och det är RFSU:s förbundsstyrelse som utser pristagaren. Så här lyder motiveringen för Kristina Gemzell Danielsson:

Med sin forskning har Kristina Gemzell Danielsson fört en framgångsrik kamp mot mödradödligheten i världen.

När Donald Trump och andra världsledare försöker stoppa kvinnors makt över sina kroppar har Kristina Gemzell Danielsson gjort vetenskap och forskningen till sina redskap för att skapa möjligheter som räddar otaliga människoliv världen över. Med hjälp av sitt forskningsteam har hon utvecklat förenklade abortmetoder som globalt ökat tillgången till abortvård och som innebär att en abort kan utföras av den abortsökande själv. Något som närmast kan beskrivas som en revolution. Tack vare Kristina är Sverige idag ledande inom forskningen kring medicinsk abort.

RFSU-priset 2017 tilldelas en enastående läkare och aktivist som med sitt engagemang förbättrat människors, och särskilt kvinnors, livsvillkor och sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Tidigare års pristagare:

 • 2016 Johan Holmström
 • 2015 Elsie Johansson
 • 2014 Salar Shalmashi
 • 2013 ”Ligga med P3”
 • 2012 Nour El-Refai
 • 2011 Johanna Koljonen
 • 2010 Staffan Bergström
 • 2009 Pija Lindenbaum
 • 2008 Birgitta Stenberg
 • 2007 Rosengårdsskolans Satellitskola och projektet Genant
 • 2006 Don Kulick och Tiina Rosenberg
 • 2005 Sharaf hjältar
 • 2004 Elin Ek och Maria Örtengren
 • 2003 Lotta Löfgren-Mårtenson
 • 2002 Claes Hultling
 • 2001 Walter Heidkampf och Birgitta Segelström
 • 2000 Fittjaskolan
 • 1999 Elisabeth Ohlson
 • 1998 Lars Molin
 • 1997 Filmen Väninnor
 • 1996 TV-programmet Bullen
 • 1995 Barbro Westerholm
 • 1994 Tidningen Kamratposten
 • 1993 Marc Bygdeman
 • 1992 Nils Borgfors
 • 1991 Hanna Olsson

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login