Lägsta arbetslösheten på tre år i Örebro

By on 17 december, 2022
Arkivbild

Örebro län noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan maj 2019, under november månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter).

Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 9 993 av 144 826 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (1 344 färre än i november i fjol).

Det är 20:e månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 6,9 procent.

Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2019.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Man ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (6,9 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,1 procent), medan Södermanland har den högsta (9,0 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 4 055 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,1 procent i Örebro under november månad, motsvarande 5 780 av 28 756 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−676 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 20,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,2 procentenheter i Örebro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,5 procentenheter). I november var 7,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 163 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 375 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 20 månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 7,5 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Medan Örebro har högre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter lägre i Örebro.

1 375 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 1 375 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 140 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Örebro län
.
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Personliga assistenter 62 118  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 18 80  
Företagssäljare 45 65  
Lager- och terminalpersonal 20 65  
Grundutbildade sjuksköterskor 54 64  
Grundskollärare 28 53  
Kundtjänstpersonal 16 51  
Städare 17 49  
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 47 48  
Barnskötare 12 47  

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 6,9 % −0,7 %  6,6 % −0,6 % 
Bland utlandsfödda 20,1 % −2,0 %  16,5 % −1,3 % 
Bland ungdomar 7,5 % −1,5 %  8,1 % −0,8 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i november Förändring (12 mån)
Askersund 5,1 % +0,6 % 
Degerfors 8,1 % −0,5 % 
Hallsberg 6,3 % −0,8 % 
Hällefors 8,0 % −2,7 % 
Karlskoga 6,3 % −0,7 % 
Kumla 5,4 % −0,4 % 
Laxå 6,9 % +0,1 % 
Lekeberg 3,9 % −0,6 % 
Lindesberg 6,6 % −0,9 % 
Ljusnarsberg 8,7 % −0,1 % 
Nora 6,5 % −0,1 % 
Örebro 7,5 % −0,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i november Förändring (12 mån)
Askersund 20,7 % +1,6 % 
Degerfors 26,5 % −0,4 % 
Hallsberg 18,1 % −2,2 % 
Hällefors 23,8 % −8,8 % 
Karlskoga 20,7 % −1,4 % 
Kumla 16,6 % −0,7 % 
Laxå 20,0 % −1,3 % 
Lekeberg 14,7 % −2,7 % 
Lindesberg 18,5 % −3,1 % 
Ljusnarsberg 21,4 % +1,2 % 
Nora 20,5 % +0,5 % 
Örebro 20,5 % −2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i november Förändring (12 mån)
Askersund 6,8 % −0,6 % 
Degerfors 10,7 % −4,3 % 
Hallsberg 8,2 % −2,4 % 
Hällefors 9,4 % −2,3 % 
Karlskoga 7,5 % −1,9 % 
Kumla 8,2 % −0,3 % 
Laxå 7,9 % −1,4 % 
Lekeberg 9,7 % +2,6 % 
Lindesberg 7,1 % −2,6 % 
Ljusnarsberg 12,8 % −2,1 % 
Nora 9,7 % −1,0 % 
Örebro 7,1 % −1,4 % 

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.
När Newsworthy talar om ”förändring” i arbetslöshet menar man förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när man säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger man att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

You must be logged in to post a comment Login