Läkare Utan Gränser öppnar traumasjukhus i Port-au-Prince

By on 7 december, 2019
Alix Clautilde skottskadades i benet i stadsdelen Cité Soleil i Port-au-Prince, Haiti, där hon bor. Foto: Caroline Frechard/Läkare Utan Gränser

En fördjupad politisk och ekonomisk kris sätter hård press på hälso- och sjukvården i Haiti. För att svara på behoven har Läkare Utan Gränser öppnat ett sjukhus i Port-au-Prince för patienter med traumaskador.

Sjukhuset öppnades 27 november i Tabarre-området i huvudstaden Port-au-Prince och är specialiserat på att behandla patienter med livshotande skador, inklusive öppna frakturer och skottskador. Under de första fem dagarna skrevs 21 patienter in på sjukhuset, varav cirka hälften hade skador efter våld.

I och med öppningen av sjukhuset kan vi täcka en del av de stora behov som finns av akut traumavård, men det kommer inte att räcka, säger Jane Coyne, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Haiti. Landet genomgår en allvarlig ekonomisk och politisk kris och sjukhusen kämpar med att kunna hålla öppet.

Redan 2012, i efterdyningarna av jordbävningen 2010, öppnade Läkare Utan Gränser ett sjukhus i Tabarre för att tillhandahålla akutvård till personer med traumaskador. Sjukhuset har under de senaste åren successivt reducerat sina tjänster och i slutet av 2018 tog man emot den sista patienten.

Haitis ekonomiska och politiska kris har ökat i omfattning sedan september 2019 och det haitiska sjukvårdssystemet, liksom de inrättningar som sedan tidigare drivs av Läkare Utan Gränser, kämpar med att tillgodose patienternas behov. På det nya sjukhuset, som ligger på samma plats i Tabarre, finns 25 sängplatser men planen är att öka antalet till 50.

Svårare för ambulanser att ta sig fram

Sedan september har gatorna i huvudstaden regelbundet blockerats av brinnande bildäck, kablar och till och med murar som byggts över natten. Dessa har gjort det svårare för ambulanser att ta sig fram och för vårdinrättningar att ta emot bränsle, syre, blod, mediciner och andra förnödenheter.

På Läkare Utan Gränsers medicinska inrättningar ser man stora behov i och med den nuvarande krisen. Hittills i år har organisationens akutmottagning i Martissant-området i Port-au-Prince varje månad i genomsnitt tagit emot 230 patienter med skottskador, djupa sår eller andra skador på grund av våld.

Osäkerheten påverkar också vårdpersonalen. Under flera månader har den haitiska ambulanssjukvården varit med om upprepade incidenter som påverkar dess förmåga att agera vid nödsituationer.

För att Läkare Utan Gränsers vårdinrättningar ska fungera har man varje dag behövt transportera hundratals medarbetare till arbetet i fordon märkta med organisationens namn och logotyp.

Tack vare Läkare Utan Gränsers positiva rykte i Haiti respekteras våra fordon i allmänhet och kan passera genom barrikaderna, säger Ella Lambe, projektkoordinator i Port-à-Piment. Vissa vårdcentraler dit vi har hänvisat våra patienter har emellertid plundrats och några av våra fordon har blivit utsatta för stenkastning.

På platser som Port-à-Piment, som ligger på landsbygden i västra Haiti, är utmaningarna som det haitiska sjukvårdssystemet står inför mycket tydliga. En lokal vårdcentral, som Läkare Utan Gränser sedan länge stöttat med akut- och mödrahälsovård, kämpar nu för att hänvisa patienter till sjukhus för mer avancerad vård.

Tidigare kunde vi hänvisa patienter till en annan vårdinrättning inom en timmes avstånd för akuta ingrepp som kejsarsnitt, säger Lambe. Nu tar det tre till fem timmar att nå ett sjukhus som kan ta hand om dem.

I samarbete med haitiska myndigheter stöttar Läkare Utan Gränser även offentliga sjukhus på flera sätt, bland annat med renovering av en del av akutmottagningen på Haitis universitetssjukhus, utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal samt donationer av läkemedel och nödvändig utrusning.

Världen
Örebronyheter

Källa Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränser har arbetat i Haiti sedan 1991. Dagen efter den stora jordbävningen, som inträffade den 12 januari 2010, inledde Läkare Utan Gränser sin största akutinsats i organisationens historia. Idag fyller Läkare Utan Gränsers team i Port-au-Prince och i sydvästra Haiti viktiga luckor inom sjukvården och stärker kapaciteten i lokala vårdsystem.

You must be logged in to post a comment Login