Läkemedelsverket varnar för tandblekningsprodukten Crest 3D

By on 22 juni, 2017

Läkemedelsverket varnar för användning av tandblekningsprodukten Crest 3D White Dental whitening strip supreme flexfit, produkten innehåller alltför höga halter väteperoxid.

– Produkten utgör en hälsorisk då hundra gånger högre halt väteperoxid än vad som bedöms vara säkert för konsumenter uppmätts i den. Produkten är därmed en olaglig kosmetisk produkt då den bryter mot både artikel 3 och artikel 14.1 b i förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter, säger Kerstin Kahlén på Läkemedelsverket.

Vid analys i Läkemedelsverkets laboratorium kontrollerades produktens innehåll av väteperoxid. I produktanalyserna har det framkommit att en av de granskade produkterna – Crest 3D White Dental whitening strip supreme flexfit – kraftigt överskridit gränsvärdet för väteperoxid.

– Normalt skulle vi besluta om saluförbud för produkten för att skydda konsumenter men i detta fall kan vi inte spåra någon verksamhet bakom webbsidan som säljer produkten. Det innebär att vi inte kan använda våra vanliga tillsynsverktyg, som saluförbud och anmälan av misstänkt brott och därför är vi nödgade att gå ut brett och varna för produkten och de besvär den kan orsaka, säger Kerstin Kahlén på Läkemedelsverket.

Maximal tillåten halt väteperoxid i tandblekningsprodukter för konsumenter är 0,1 % enligt kosmetikaförordningen inom EU. I nämnda produkt uppmättes 10 % väteperoxid och utöver det har märkningen stora brister.

Produkten marknadsförs vara av märket Procter & Gamble men Läkemedelsverkets kontakter med Procter & Gamble visar att de inte står bakom försäljningen på webbsidan caliwhite.se. Enligt Procter & Gamble är produkten inte anpassad till reglerna inom EU varför den inte säljs här.

Konsumenter som köper tandblekningsprodukter på nätet och i synnerhet på webbsidan caliwhite.se bör därför vara medvetna om att produkter av märket Crest som säljs där inte är anpassade till de säkerhetsgränser som gäller inom EU.

Konsumenter som önskar bleka tänderna bör rådfråga sin tandläkare om de kan rekommenderas att bleka tänderna och lämplig metod för detta.

Läkemedelsverket kontrollerar just nu tandblekningsprodukter på den svenska marknaden. Projektet som helhet beräknas vara färdigställt under hösten 2017. Tillvägagångssättet för kontrollen har varit att Läkemedelsverket införskaffat ett antal tandblekningsprodukter från webbhandeln i Sverige samt begärt in några produkter från tandkliniker i Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login