Landstinget får en halv miljon till kultur för äldre

Av på 21 november, 2013

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Örebro läns landsting har fått en halv miljon kronor.

Örebro läns landsting får bidrag för att utveckla kulturaktiviteter för äldre patienter på länets tre sjukhus. Det gäller framför allt inom litteraturområdet och eget skapande inom bild och form. Samverkan kommer att ske med patientbiblioteken och regionbiblioteket, samt genom konstkonsulenten på Örebro län och Konstfrämjandet Bergslagen. En fotograf och filmare ska dokumentera processen. Slutresultatet kommer att bli en modell för fortsatt samarbete omkring kultur för äldre i länet.

– Landstinget har redan i sin kulturplan aviserat insatser för att skapa ett regionalt nätverk och initiera nya satsningar på det här området, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. En politisk förankring är ofta avgörande för att goda ansatser ska kunna förverkligas.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in