Länet – Första hyresöverenskommelsen i Örebro län låg hyreshöjning i Hallsberg

Av på 17 november, 2016

Hallbo och Hyresgästföreningen är överens om att hyrorna höjs med 0,5 procent från och med den 1 januari 2017.

Sedan tidigare har Hyresgästföreningen och Hallbo haft en överenskommelse om att höjningen för 2017 skulle hamna mellan 0,5 procent och 1,5 procent, med tillägget att Hallbo ska sträva efter att hålla hyreshöjningen under en procent. Att hyreshöjningen kom att stanna vid en halv procent beror till stor del på det låga ränteläget. I Hallbos fall har även den förbättrade uthyrningssituationen också gjort att det ser betydligt bättre ut för företaget än tidigare år.

Det är en uppgörelse som är rimlig både för hyresgästerna och för företaget. Vi har haft en samsyn mellan Hyresgästföreningen och Hallbo att de goda förutsättningarna som råder ska komma hyresgästerna till dels bland annat i form av låga hyreshöjningar. Samtidigt ska Hallbo få möjlighet att ta ikapp eftersatt underhåll och stärka upp bolaget inför kommande år, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson.

I och med årets uppgörelse blir det tredje året i rad med hyreshöjningar på en procent 2015 och 0,5 procent 2016. I överenskommelsen för 2017 ingår även att parterna har som målsättning att även hyreshöjningen för 2018 ska stanna under en procent.

Hyresgästföreningen och Hallbo är också överens om att begränsa kvarboende hyresgästers hyreshöjningar vid stora ombyggnader och rotrenoveringar.

Det är viktigt att vi har nått en principöverenskommelse även när det gäller hyreshöjningar vid stora ombyggnader. Det är en källa till otrygghet bland hyresgäster och inte bra för hyresrätten som boendeform. Med överenskommelsen skapar vi trygghet och förutsägbarhet för de hyresgäster vars lägenheter står inför större ombyggnader, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson.

Uppgörelsen med Hallbo är den första i länet för 2017. Hyresgästföreningen hoppas att det är den första i en rad med låga uppgörelser i länet.

Naturligtvis är det bra inför kommande förhandlingar att det finns bolag som visar att det fungerar med låga hyreshöjningar om viljan och ambitionen finns. Samtidigt skiljer sig förutsättningarna delvis åt mellan olika bolag och olika kommuner och vi måste lyssna in företagets argument och sedan ska det naturligtvis förhandlas. Vi upplever ändå att vi har ett samförstånd med merparten av motparterna i Örebro län och har gott hopp om att nå uppgörelser på rimliga nivåer, säger förhandlare Jonas Gabrielsson.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in