Länet | Örebro kommun KRAV-certifierar sina 45 skolkök

Av på 16 december, 2015

Örebro kommun siktar på 80 procent ekologiska inköp till 2018. Nu har alla kommunens skolrestauranger KRAV-certifierats.

16 700 elever på kommunala grund- och gymnasieskolor i Örebro kommun kommer hädanefter att äta sin lunch i KRAV-certifierade skolrestauranger.

KRAV-märket är välkänt och förknippat med ekologisk mat och hållbarhet i flera led. Vi vill visa att vi prioriterar djur och natur, säger Madelene Lagerlöf som är en av kommunens kostchefer.

Örebro kommun har höga miljömål, bland annat ska matsvinnet halveras fram till 2020 och andelen ekologisk mat ligga på 80 procent år 2018. Idén att KRAV-certifiera skolköken kom inte från politikerna utan inifrån verksamheten. Madelene Lagerlöf och hennes kollegor ser det som ett sätt att synliggöra det goda arbete som görs.

Skolmaten över lag är ofta kritiserad, många har åsikter om råvaror, om vad maten innehåller och kostar. Vi har bra råvaror och handlar redan mycket ekologiskt och vi tänkte att varför inte KRAV-certifiera oss för att kunna visa upp det och lyfta skolmaten i Örebro?

Totalt har 45 skolkök i Örebro kommun KRAV-certifierats. 25 av dem gick direkt in på nivå två eftersom de redan hade en högre nivå ekologiska livsmedel.

Restauranger kan KRAV-certifieras med ett, två eller tre KRAV-märken för att visa matgästerna hur stor del av restaurangens mat som är tillagad med godkända råvaror. Ju mer godkända råvaror desto fler KRAV-märken:

  • Ett märke = 25 % godkända produkter eller 15 godkända livsmedel
  • Två märken = minst 50 % godkända produkter
  • Tre märken = minst 90 % godkända produkter

Idag finns över 1 000 KRAV-certifierade restauranger i Sverige.

Antal KRAV-märken är minst lika viktigt som antalet stjärnor på en restaurang. Vi hoppas att det ska underlätta för alla som vill äta på en restaurang som bidrar till en hållbar gastronomi, säger Johan Cejie, försäljningschef på KRAV.

En KRAV-certifiering innebär att mängden och typen av råvaror kontrolleras av ett oberoende certifieringsföretag, så kallad tredjepartscertifiering. Skolrestaurangerna i Örebro kommun kedjecertifieras av certifieringsföretaget HS Certifiering.

Länet
Örebronyheter

Foto: Tommy Andersson

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in