Länet | Region Örebro län och Hällefors kommun samarbetar för ökad attraktionskraft

By on 16 mars, 2016

Region Örebro län arbetar nu aktivt för att stötta Hällefors kommun med anledning av det varsel som lagts. Med gemensamma krafter ska regionen och kommunen förbättra förutsättningarna för utveckling samt stärka attraktionskraften.

Som en del i detta samarbete inleds nu ett gemensamt pilotprojekt som ska pågå i två år. Inom ramen för projektet ska Region Örebro län, som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i länet, och Hällefors kommun tillsammans kartlägga och analysera behovet och utbudet av utbildning. Förhoppningen är att det ska underlätta matchningen mellan den lokala arbetsmarknaden och de som söker arbete.

Hällefors kommuns erfarenheter från avancerad tillverkningsindustri i kombination med nya företag inom besöksnäringen leder till intressanta nya möjligheter. Genom att delta i det här projektet vill vi hitta effektiva och väl koordinerade utbildningsinsatser som bidrar till en ökad sysselsättning i kommunen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Vi har haft en bra dialog med Region Örebro län, och vi är glada över att regionen bidrar med konkreta satsningar. Vi tycker att det är bra att regionen ser Hällefors som en viktig del av den norra länsdelen. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Annalena Jernberg (S), kommunfullmäktiges ordförande i Hällefors.

Förhoppningen är att resultatet från projektet, i form av metod- och processkunskap, ska kunna användas även i andra kommuner i länet där ett motsvarande behov uppstår. Region Örebro län medfinansierar projektet med 600 000 kronor.

Fler utvecklingsmöjligheter
I dialogen om att stärka Hällefors kommun har även möjligheter till utveckling inom andra områden lyfts fram. Det handlar till exempel om infrastruktur, kollektivtrafik och Campus Grythyttan.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login