Länet – Så mycket höjs hyran i Nora

Av på 13 december, 2016

Hyresförhandlingen mellan Norabostäder och Hyresgästföreningen om 2017 års hyror är klar.

Hyrorna i Norabostäder kommer att höjas med 0,7 % från den 1 januari. I och med att förhandlingen med Norabostäder är klar är hyrorna satta för ca 1400 lägenheter i Nora. Hyreshöjningen i Norabostäder blev på samma nivå som den redan klara uppgörelsen med Fastighetsägarna Mittnord som förhandlar för ca 600 lägenheter i Nora.

0,7 % är något högre än förra året men det är en nivå som kunnat accepteras av både de privata fastighetsägarna och Norabostäder, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Räntekostnaderna är fortsatt låga men det finns ökningar bland driftskostnaderna som motiverar en höjning. Sedan finns det ju alltid ett underhållsbehov men det måste balanseras mot hyresgästerna intresse av rimliga hyreshöjningar.

Uppgörelse innebär att hyrorna i Nora i genomsnitt har höjts med mindre än 1 % under de senaste tre åren. 2016 var höjningen 0,50 % och 2015 var den 1,25 %. Det innebär att hyreshöjningarna i Nora de senaste två åren är bland de lägre i länet från att ha varit bland de högre tidigare.

Det är naturligtvis en positiv utveckling och det har varit ett mål som vi strävat mot. Samtidigt måste vi titta på de kvaliteter som finns i boendet. Norabostäder har ett av länets mest förmånliga underhållssystem när det gäller lägenhetsunderhåll (golv, tapeter, vitvaror) och ett av länets bäst fungerande boinflytandearbete, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Vi har också ett gott förhandlingsklimat där vi upplever att vi kan diskutera oss fram till bra lösningar trots skilda utgångspunkter.

En fråga som behandlades i förhandlingen var att den genomsnittliga värmekostnaden ligger högt i Norabostäder jämfört med andra bolag trots att fjärrvärmetaxan inte skiljer sig i någon större omfattning. Förklaringen kan delvis bero på sammansättningen av Norabostäders bestånd, men här finns det sannolikt besparingar att göra under de kommande åren. I och med att kommunen sänker den avgift tas ut av Norabostäder för att kommunen borgar för bolagets lån tillförs också pengar till företaget. Sänkningen av borgensavgiften från 0,45 % till 0,35 % innebär minskade kostnader med drygt 200 tkr och är en anpassning till den nivå som de flesta omkringliggande kommuner ligger på mellan 0,25 % och 0,35 %.

Det är bra att Nora kommun nu ger samma förutsättningar till sitt kommunala bostadsbolag som de flesta andra kommuner i länet. I och med att vi gjort upp med de privata fastighetsägarna om samma hyreshöjning kommer de här pengarna i princip att gå direkt till underhållet i Norabostäder. Det skapar utrymme för fler åtgärder för att minska de höga värmekostnaderna vilket är bra. Det gynnar alla på längre sikt såväl bolaget, som hyresgästerna och miljön, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson

Fakta: En hyreshöjning på 0,7 % motsvarar en hyreshöjning på 35kr i månaden vid en hyra på 5 000 kr. En hyreshöjning på 1 % motsvarar 50 kr vid samma månadshyra.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in