Länet | Samarbete i Business Region Örebro ska stärka länets tillväxt

Av på 16 april, 2015

Business Region Örebro (BRO) är regionens samarbetsorgan för tillväxt och näringslivsfrågor mellan kommuner i Örebro län. Verksamhetens budget tillsammans med verksamhetsplan för 2015, på cirka fem miljoner kronor, fastställdes av nämnden för tillväxt, Region Örebro län, den 15 april. Samverkande kommuner i länet finansierar till hälften och Region Örebro län står för den andra halvan.

Vi har stora utmaningar i vårt län inom kompetensförsörjning, företagande och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att vi samarbetar omkring dessa frågor, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i nämnden för tillväxt.

Region Örebro län tar ansvar för sammanhållningen i länet. Genom Business Region Örebro kan vi tillsammans arbeta för att förbättra näringslivets förutsättningar och konkurrenskraft i regionen. Arbetet ska bidra till att befintliga företag växer, att fler företag startar och att företag etablerar sig i regionen.

Fyra insatsområden

Verksamheten kommer att bedrivs inom följande insatsområden:
o Främjande av entreprenörskap, nyföretagande och innovationer
o Investering och etableringsfrämjande
o Kommunservice
o Kompetensförsörjning
o Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete.

Verksamheten i BRO har tidigare bedrivits i projektform men finns sedan januari 2015 permanentad i Region Örebro läns verksamhet. Region Örebro län har samarbetsavtal med deltagande kommuner och ett uppdragsavtal med Örebro kommun som ansvarar operativt för att driva Business Region Örebro.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in