Länet | Samprojekt ska bekämpa Sjögull i Mälaren

Av på 11 oktober, 2015

Eskilstuna kommun lämnar nu tillsammans med fem länsstyrelser, tre kommuner och två vattenvårdsförbund in en ansökan på 43 miljoner kronor till EU-kommissionen. Pengarna ska användas för att bekämpa flytbladsväxten Sjögull som finns i bland annat Mälaren.

Sjögull är en flytbladsväxt som breder ut sig i allt fler sjöar och vattendrag i Sverige. Växten har en negativ påverkan på ekosystemet och skapar hinder för ett fungerande friluftsliv. Sjögull som introducerades som en prydnadsväxt i svenska dammar i slutet av 1800- talet, har i dagsläget etablerat sig i cirka 19 vattensystem i Sverige från Mälaren ner till Skåne.

I Eskilstuna finns det idag cirka 10 000 kvadratmeter Sjögull fördelat på cirka 10 platser i kommunens del av Mälaren. Varje år dyker det dock upp nya kolonier som gör att antalet kvadratmeter ökar. Växten finns även sparsamt i Hjälmaren och undersökningar pågår för att se om den kan ha spridit sig till Eskilstunaån.

Nu går flera parter ihop och lämnar in en ansökan till EU-kommissionen. I ansökan framgår det att parterna tillsammans ska ta fram en handlingsplan för övervakning, kontroll och bekämpning samt en handlingsplan som även kan tillämpas på andra liknande vattenväxter som utgör ett hot.

Eskilstuna kommun har tillsammans med Västerås stad redan gjort praktiska bekämpningsåtgärder i Mälaren. Tillsammans har kommunerna placerat ut flytande ramar med duk som skuggar vattnet och bidrar till att växten slutar växa. Förhoppningen är att metoden ska bidra till att Sjögullen inte kommer tillbaka till behandlade områden nästa år. I så fall skulle en del av pengarna i ansökan kunna bidra till att metoden kan spridas till fler utsatta områden.

Besked om ansökan förväntas komma under våren 2016. Om beskedet är positivt startar projektet i september 2016. Deltagande parter i ansökan är: Länsstyrelsen Kronoberg, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Örebro, Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Södermanland, Tingsryds kommun, Kungsörs kommun, Örebro kommun, Mälarens Vattenvårds förbund, Hjälmarens vattenvårdsförbund och Eskilstuna kommun.

Medfinansiärer är:
Havs och Vattenmyndigheten, Billerud Korsnäs Frövi, Lindesbergs kommun, Medinge Säteri, Arbogaåns Vattenförbund, Dylta Bruk Förvaltnings AB.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in