Länet – Sista citybanemiljonerna är klubbade

Av på 25 oktober, 2016

Nu har Länstrafiken styrelse beslutat om den sista utbetalningen av Örebroregionens engagemang i Citybanans medfinansiering. Det handlar om 16,6 miljoner kronor som satsas på kollektivtrafikens infrastruktur under 2017. Under en femårsperiod har hela 65 miljoner kronor beviljats till olika kollektivtrafiksatsningar runt om i länet.

Pengarna har genom åren bland annat gått till upprustningen av ett flertal resecentrum, skapande av cykelparkeringar vid knutpunkter och att hållplatser har gjorts mer attraktiva.

Satsningarna har gjorts som en del av överenskommelsen runt Citybaneavtalet. Det innebär att kommuner, landsting och regioner i Mälardalen är med och finansierar byggnationen av den så kallade Citybanan. I Örebro län betalar Region Örebro län och Örebro kommun tillsammans 185 miljoner kronor. Uppräknat till dagens penningvärde betalar resten av kommunerna i länet tillsammans 65 miljoner kronor till Länstrafiken. De här 65 miljonerna fördelas under åren 2013 – 2017 till infrastruktur- och kollektivtrafikprojekt i länet.

– Under fem års tid har vi med hjälp av Citybanemedlen kunnat utveckla miljöerna kring kollektivtrafiken på ett mycket positivit sätt. Med attraktiva resecentrum och hållplatser med goda parkeringsmöjligheter och informationssystem lyfter det kollektivtrafiken. Det här har varit ett välkommet arbetssätt för att förbättra attraktiviteten för kollektivtrafiken, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Länstrafiken.

Följande satsningar görs under 2017:  

Åtgärd

Kostnad i Tkr

Cykelparkeringar i Hjortkvarn, Vretstorp och Östansjö, samt cykelpumpar i tätorterna i Hallsbergs kommun

750

Slutetapp Laxå resecentrum

1 450 

Ombyggnation av hållplats Bångbro, Ljusnarsbergs kommun

462,5

Informationssystem till 6 resecentrum

9 075

Attraktivare hållplatser med nya hållplatskurer

1 305,5

Cykelparkering och servicestation, Örebro resecentrum

2 500

Ombyggnation av hållplats Glanshammar kyrka (vid skolan)

364

Hållplatsskyltar och lås till cykelgarage, Karlskoga busstation

295

Hållplats Hidinge-Lanna

400

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in