Länet | Snabbspår för utländsk vårdpersonal drar igång

By on 8 februari, 2016

I dag, måndag den 8 februari, inleder den första gruppen av utländsk vårdpersonal sin väg in i Region Örebro läns verksamhet. Det sker inom ramen för ett projekt som ska snabba på vägen mot svensk legitimation, och förhoppningen är att deltagarna så snart som möjligt ska kunna bidra inom den svenska hälso- och sjukvården.

Det råder brist på sjukvårdspersonal i såväl Örebro län, som i Sverige som helhet. Det vill Region Örebro län göra något åt, och startar därför ett snabbspår i projektform som vänder sig till nyanlända med lämplig sjukvårdsbakgrund.

Vi vill bli bättre på att ta tillvara på den kompetens som finns hos dem som flytt till Sverige och Örebro län. Konkurrensen om vårdpersonalen är stor, och det här projektet är ett sätt för oss att fånga upp potentiella medarbetare som skulle kunna bidra med kunnande till vår organisation, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Till den första omgången har 16 personer tagits in. De flesta av dem har nyss kommit till Sverige från Syrien. Förutom läkare består gruppen av sjuksköterskor, tandläkare och en apotekare.

Det är en väldigt motiverad grupp, och deltagarna är otroligt tacksamma och glada över att få starta programmet och ta de första stegen på resan mot svensk legitimation. Utöver de här första 16 deltagarna har vi en lista på ungefär lika många som står på kö för att börja när vi kommer igång med vår andra grupp efter sommaren, säger Hanne Randle, projektledare.

En del av programmet är en så kallade intropraktik. Det innebär att deltagarna kommer att finnas på en arbetsplats inom vården två dagar i veckan i fyra till sex månader. Övriga dagar står språkstudier vid sjukhusen på deltagarnas scheman. Utöver intropraktiken innehåller programmet även individuellt utformat stöd som möjliggör de kompletteringar som behövs på vägen mot svensk legitimation.

När deltagarna har genomgått intropraktiken är målsättningen att de ska ha de språkkunskaper som krävs för att kunna arbeta inom svensk hälso- och sjukvård, och att de har fått en god inblick och känsla för hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar i praktiken.

Det handlar om kunskaper om vår sjukvårdsorganisation, om politiskt styrd verksamhet, om grundläggande rutiner, smittskydd, arbetsrätt och svenska synsätt och traditioner kring teamarbete med mera, säger Hanne Randle.

Projektet är ett samarbete mellan Region Örebro län, Arbetsförmedlingen och Örebro kommuns vuxenutbildning.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login