Länet | Socialdemokraterna diskriminerar privata alternativ

By on 13 april, 2016

Region Örebro läns vårdcentraler går back. Över 100 miljoner kronor. Tandvårdens underskott är 73 miljoner. Då ersätter majoriteten dem för det underskottet. Men de privata alternativen får inget. Det är ett orimligt, och sannolikt olagligt, agerande.

Liberalerna i Region Örebro län har idag yrkat på att regionens egen primärvård inom Hälsovalet och tandvård och den primärvård och tandvård som utförs av privata utförare ska likabehandlas, säger Anna Ågerfalk, regionråd i opposition. Det innebär att regionen ska öka ersättningen till de privata utförarna i samma utsträckning som man täcker förlusterna för den egna verksamheten.

Det är ett självklart yrkande, fortsätter Anna Ågerfalk. Som offentlig uppdragsgivare har vi en skyldighet att behandla vår egen verksamhet och privat verksamhet lika. En olikabehandling skulle innebära att de patienter som söker sig till privata alternativ skulle särbehandlas och riskera sämre vård.

Socialdemokraterna och deras stödpartier valde att avslå vårt yrkande om att ge regiondirektören ett uppdrag att presentera en modell för hur de privata aktörerna ska kompenseras. Deras enormt negativa syn på privata alternativ förstärks ytterligare. För socialdemokraterna är vem som utför uppdraget viktigare än den vård som ges till patienterna. De menar att det egentligen bara är regionen själv som borde stå för vården.

Men gång efter gång visar verkligheten på något annat. Region Örebro län ligger i botten när det gäller betyg och tillgänglighet inom primärvården. Alldeles för många vårdcentraler fungerar alldeles för dåligt i regionens regi. Ibland fungerar det inte alls. Därför har även socialdemokraterna tvingats att acceptera privata alternativ, alternativ som löst den situation de själva inte klarat.

Nu vill socialdemokraterna ha två ersättningsmodeller. En som ger en högre ersättning till de egna verksamheterna. En som ger en lägre till de privata. Det är orimligt. Om någon privat aktör skulle överklaga ersättningsmodellen skulle den sannolikt falla. Men den risken tar uppenbarligen socialdemokraterna. Frågan är om någon av de privata vågar att överklaga, eller om de är oroade av att det skulle innebära än svårare konsekvenser för deras verksamhet.

Liberalerna i Örebro län menar att det är patienten som måste stå i centrum. Det spelar mindre roll vem som är huvudman för vårdcentralen eller för tandläkarmottagningen. Det viktigaste är att du som patient får god vård och rätt vård när du behöver den. Då måste också ersättningen vara lika stor, oavsett till vilken vårdcentral eller tandläkare du går till, avslutar Anna Ågerfalk.

Politik | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login