All posts tagged "Anna Ågerfalk"

 • Vilka S-kommuner ska regionen subventionera

  Socialdemokraterna i Region Örebro län har valt ut ett antal kommuner som de vill samarbeta med kring byggande av äldreboenden, men borgerligt styrda Laxå får nej. Liberalerna protesterar som enda parti mot sammanblandningen. – Det finns alldeles...

  • Posted december 14, 2016
  • 0
 • Lokalt – Tom budget, tomma stolar

  Majoritetens budget är lika tom på förslag på att förbättra vården, som de ansvariga regionrådens stolar snart kommer att vara. De avgående regionråden visar med all tydlighet att de saknar förmåga att föra vården framåt. – Liberalernas...

  • Posted oktober 19, 2016
  • 0
 • Lokalt – Liberalerna kräver Stoppa storregionerna

  De föreslagna storregionerna minskar medborgarnas insyn och möjligheter till kontakt med ansvariga politiker. Urholkningen av demokratin sker utan att några andra vinster finns. – Liberalerna i Sverige har nu satt ner foten vad gäller storregionerna. I ett...

  • Posted oktober 13, 2016
  • 0
 • Länet – Det blir allt mer uppenbart: USÖs ställning hotas av en ny storregion

  Ibland säger ett ärende mer än vad som kan utläsas av det. Avsiktsförklaringen om samverkan kring USÖ och Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett sådant. Om USÖs ställning inte var hotad skulle aldrig ärendet behövt komma på regionstyrelsens bord....

  • Posted september 13, 2016
  • 0
 • Lokalt | Liberalerna i Örebro Län avvisar tanken på nya storregioner

  Socialdemokraterna sviker Örebro län, Universitetssjukhuset och Örebro Universitet. Storregionerna svarar på frågor ingen ställer. – Det är uppenbart att frågan om nya storregioner är styrd från regeringen. En ny regionbildning ska göra så att regeringen verkar handlingskraftig....

  • Posted september 7, 2016
  • 0
 • Lokalt | Krafttag saknas mot ökade sjukskrivningar i regionen

  Sjukfrånvaron bland vårdpersonal i länet fortsätter att öka meddelar regionstyrelsen idag. Idag har över 400 anställda i regionen varit sjukskrivna mer än tre månader. Nästan 200 personer har varit sjukskrivna i över ett år. – Det här...

  • Posted juni 7, 2016
  • 0
 • Lokalt | Mer krångel ger inte fler jobb

  Tanken må vara god, men som så ofta när socialdemokraterna agerar i näringslivspolitiska frågor så blir det mer krångel för företagen och mindre pengar till vård och välfärd. – Majoriteten i Region Örebro län menar att regionen...

  • Posted maj 11, 2016
  • 0
 • Lokalt | Liberalerna kritiska till försämringar vården

  Liberalerna ställer sig inte bakom det sparpaket som Socialdemokraterna i Region Örebro nu beslutar om och som kraftigt riskerar försämra vården i regionen. – Vi kan inte gå med på beslut som ytterligare försämrar vården i länet....

  • Posted april 14, 2016
  • 0
 • Länet | Socialdemokraterna diskriminerar privata alternativ

  Region Örebro läns vårdcentraler går back. Över 100 miljoner kronor. Tandvårdens underskott är 73 miljoner. Då ersätter majoriteten dem för det underskottet. Men de privata alternativen får inget. Det är ett orimligt, och sannolikt olagligt, agerande. –...

  • Posted april 13, 2016
  • 0
 • Lokalt | ​Onödigt sparande på vården när politiska ledningen abdikerat

  Det står allt mer klart att besparingarna på vården som den styrande majoriteten vill genomföra egentligen är onödiga. Socialdemokraterna har abdikerat från sitt ansvar att styra regionens vård. En organisation utan ledning är vilsen och verksamheten blöder...

  • Posted april 1, 2016
  • 0