Lokalt | Mer krångel ger inte fler jobb

By on 11 maj, 2016

Tanken må vara god, men som så ofta när socialdemokraterna agerar i näringslivspolitiska frågor så blir det mer krångel för företagen och mindre pengar till vård och välfärd.

Majoriteten i Region Örebro län menar att regionen ska ställa upp ännu fler krav och villkor för att entreprenörer ska kunna få uppdrag av regionen. Det är fel väg att gå, säger Anna Ågerfalk, regionråd i opposition.

Skälet – att fler invandrare och ungdomar ska få jobb – är vällovligt. Men redskapen man använder skapar bara ännu sämre förutsättningar för näringsliv, entreprenörskap och företagande i regionen, som redan har ett alldeles för dåligt näringslivsklimat.

När regionen kräver att företagen ska visa extra ”social hänsyn” utöver den omfattande lagstiftning och de avtalsförhållanden som redan gäller på arbetsmarknaden, skapar det snarare fler problem som kan leda till än färre jobb för de grupper man säger sig värna.

Ökade krav, på praktikplatser, på lärlingsjobb, på utpekade tillsvidareanställningar, riskerar att slå ut alla de små företag som är grunden för en växande ekonomi och en växande arbetsmarknad. Det blir bara de stora aktörerna som klarar av att administrera kraven, och dessutom ställa upp på den ”dialog” som också är ett av kraven.

Sannolikt kommer också de stora företagen att ta ut de extra kostnaderna på det pris regionen får betala. Det innebär mindre pengar till huvuduppdragen, till vården av sjuka och till omsorgen om de med ohälsa. Och det i ett läge där socialdemokraterna redan sparar miljoner på vården.

För alla arbetslösa, ungdomar, nyanlända, kort- eller långtidsarbetslösa, vore det bättre med en regionledning som förstod mer av företagandets villkor, som ville minska regelkrånglet, förenkla upphandlingarna, öka valfriheten och tillträdet till den slutna vårdsektorn. Då skulle fler få jobb. Det skulle ge en bättre arbetsmarknad, ökat företagande, bättre tillväxt och mer pengar till vården och välfärden, avslutar Anna Ågerfalk.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login