Lokalt – Tom budget, tomma stolar

Av på 19 oktober, 2016

Majoritetens budget är lika tom på förslag på att förbättra vården, som de ansvariga regionrådens stolar snart kommer att vara. De avgående regionråden visar med all tydlighet att de saknar förmåga att föra vården framåt.

Liberalernas bidrag till den Alliansbudget som nu ställs emot den rödgröna budgeten handlar om tre saker, säger Anna Ågerfalk, regionråd för Liberalerna.

För det första vill vi stärka primärvården, vårdcentralerna. Regionen har alldeles för länge legat i botten när det gäller tillgänglighet. Vi vill öppna för fler aktörer att starta vårdcentraler, även om det inte handlar om fullservicecentraler. Det kan vara räddningen, inte minst för de mer glesbefolkade delarna av länet.

Vi vill också satsa på personalen, inte minst inom primärvården. Karriärtjänster, bevis i plånboken att man vidareutbildar sig, ersättning för bra kvalitet på vårdtjänsterna måste till för att locka fler till vården.

För det andra kräver vi en omstart av psykiatrin. Regionens psykiatri dras med enorma problem som drabbar en mycket sårbar grupp människor. Det handlar om allt ifrån organisation och ekonomi till bemötande och tillgänglighet. Hela frågan är en ledningsfråga, där de nu ansvariga politikerna gömt sig. Vi vill börja om och bygga från grunden.

För det tredje vill vi öppna regionen för fler entreprenörer. Det gäller samverkan med Nyföretagarcentrum, men i minst lika hög grad en öppnare attityd gentemot entreprenörer som kan komplettera regionen på alla områden. Idag är det vanligaste svaret från ansvariga politiker och tjänstemän: ”Det där sköter vi bäst själva!” Vi vill ändra på det och få det att bli: ”Vad kan vi göra tillsammans?”

Mot detta ställs majoritetens budget som innehåller – ingenting. Det mesta handlar om att göra ungefär samma saker som idag på ungefär samma sätt som idag. De proaktiva förslag som ligger handlar mest om investeringar, om betong och byggmaskiner, istället för om vården och kontakten med patienterna.

Svensk vård kommer att kräva ett starkt ledarskap de kommande åren. Vi ser enorma utmaningar när det gäller ekonomi, personalförsörjning, tillgänglighet och så vidare. En åldrande befolkning kommer den kommande femårsperioden att kräva helt nya arbetssätt. Vården pressas också av den flyktingsituation vi befinner oss i.

Att i det läget lägga en budget som inte ser framåt överhuvudtaget visar på enorma brister hos den nuvarande ledningen. Lite känns det som om man hoppas att en ny storregion ska ta över det ansvar man själv inte klarar av. För oss Liberaler handlar det istället om att utveckla vården, idag och de kommande åren, avslutar Anna Ågerfalk.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in