Långvarig smärta är ett vanligt problem för både barn, ungdomar och vuxna

By on 15 juni, 2017

Nu publiceras nya behandlingsrekommendationer för patienter med långvarig eller återkommande smärta. En smärtdiagnos sätter många människor i en besvärlig situation som påverkar livet avsevärt. Smärtdiagnoser är en av de vanligaste orsakerna till besök i primärvården. Behandlingsrekommendationen beskriver en övergripande strategi för läkemedelsbehandling hos vuxna och hos barn och ungdomar.

Ungefär 40 % av den svenska befolkningen har långvarig eller återkommande smärta i någon grad. De flesta söker dock inte vård utan upplever att smärtorna orsakar måttliga inskränkningar i det dagliga livet, och i bästa fall kan hanteras med hjälp av egenvård.

– Ungefär en fjärdedel av personerna med långvarig smärta har smärtor som leder till en mycket besvärlig livssituation med sänkt livskvalitet till exempel med avseende på arbete, sjukskrivning, vårdsökande, upplevt vårdbehov och livsföring, säger Susan Erichsen, med.dr, specialistläkare och utredare på Läkemedelsverket.

Den 26-27 oktober 2016 arrangerade Läkemedelsverket ett expertmöte om läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos vuxna och barn. Behandlingsrekommendationen för barn ingår i regeringsuppdraget för att öka kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Vid mötet deltog representanter för berörda medicinska specialiteter, tillsammans med experter från Läkemedelsverket.

Det finns ingen allmänt accepterad definition av långvarig smärta, utan den beskrivs oftast som kvarstående smärta efter en tidsperiod, vanligen tre månader, eller efter ett normalt läkningsförlopp. Till skillnad från den akuta smärtan har den långvariga smärtan vanligen inget värde som varningssignal för pågående vävnadsskada och är därför ofta att betrakta som en sjukdom i sig snarare än ett symtom på att något annat är fel.

Epidemiologiska studier visar att förekomsten av långvarig smärta är högre bland kvinnor än män avseende vissa diagnoser, exempelvis fibromyalgi, migrän, irritable bowel syndrome (IBS) och temporomandibulär ledsmärta. Långvarig eller återkommande smärta är även vanligt hos barn och ungdomar, där 5-10 % har kontinuerlig eller ofta återkommande smärta av hög intensitet.

– Smärtdiagnoser är en av de vanligaste orsakerna till besök i primärvården och utgör, efter psykisk ohälsa, den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning, säger Susan Erichsen.

Behandlingsrekommendationen är baserad på bakgrundsdokument, som innehåller vetenskaplig bakgrund och referenser avseende de olika delarna av detta terapiområde, samt på produktresuméerna för de läkemedel som nämns i dokumentet.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login