Länsstyrelsens inventering visar att 2 014 boendeplatser finns tillgängliga i Örebro län

Av på 27 mars, 2022

Totalt 2 014 platser som kan användas för tillfälliga boenden för personer som är i behov av skydd. Det blev resultatet av Länsstyrelsens inventering som idag redovisas till Regeringen. Länets samtliga kommuner kan erbjuda boendeplatser i någon form och såväl offentliga som privata aktörer har möjlighet att upplåta platser.
 
Den 11 mars gav Regeringen länsstyrelserna i uppdrag att inventera befintliga lokaler, anläggningar och andra enklare boendeformer som kan användas på såväl kort som något längre sikt. Sedan dess har Länsstyrelsen i Örebro län, i dialog med kommuner, regioner och statliga myndigheter, arbetat med att inventera antalet tillgängliga tillfälliga boendeplatser i länet.

Vi har sedan Rysslands invasion av Ukraina för en månad sedan arbetat i nära dialog med aktörer i länet för att ha ett samordnat flyktingmottagande. Boenden är en central fråga och inventeringen är en del i att bygga en lägesbild och beredskap för mottagande. Gensvaret och viljan att svarar upp på inventeringen har varit god, och vi jobbar nu vidare tillsammans för att säkra en god regional kapacitet för att ge skydd till människor på flykt, säger Stina Sjölin, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro läns inventeringen gav vid handen att det i länet totalt finns 2 014 tillgängliga boendeplatser fördelat på:

  • 1 678 platser i kommunal regi.
  • 25 platser i regional regi.
  • 81 platser i statliga regi.
  • 155 platser i privat regi.
  • 75 annat/övrigt.

Majoriteten av boendeplatserna utgörs av idrottshallar därefter kommer lägenheter följt av skolor, stugbyar och vandrarhem. Inventeringen visade också att länets samtliga kommuner kan erbjuda boendeplatser. Som exempel kan nämnas att Örebro kommun kan erbjuda 404 boendeplatser, Nora kommun 248 platser och Lindesberg 116 platser.

Antalet boendeplatser i Örebro län efter kommun
Askersund 126
Degerfors 154
Hallsberg 175
Hällefors 40
Karlskoga 81
Kumla 403
Laxå 170
Lekeberg 50
Lindesberg 116
Ljusnarsberg 47
Nora 248
Örebro 404
Totalt 2 014

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in