All posts tagged "Inventering"

 • Sörmland och Örebro värst drabbat

  Sörmland och Örebro värst drabbat av granbarkborren visar ny inventering, granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats totalt i Götaland och Svealand i...

  • Posted december 6, 2022
  • 0
 • Björnarna i Örebro län ska räknas

  Under hösten kommer antalet björnar i länet att inventeras genom att samla in björnspillning, Länsstyrelsen ansvarar för inventeringen och jägare och andra som rör sig i skog och mark får gärna hjälpa till. Inventeringen börjar den 21...

  • Posted augusti 17, 2022
  • 0
 • Inventeringen klar 74 000 boendeplatser i Sveriges län

  Drygt 74 000 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov, det blev resultatet av länsstyrelsernas inventering av boendeplatser för att ordna tak över huvudet åt människor som flytt Ukraina och andra länder. Länsstyrelserna överlämnade den 25...

  • Posted mars 28, 2022
  • 0
 • Länsstyrelsens inventering visar att 2 014 boendeplatser finns tillgängliga i Örebro län

  Totalt 2 014 platser som kan användas för tillfälliga boenden för personer som är i behov av skydd. Det blev resultatet av Länsstyrelsens inventering som idag redovisas till Regeringen. Länets samtliga kommuner kan erbjuda boendeplatser i någon...

  • Posted mars 27, 2022
  • 0
 • Brister i inventeringen av fastigheters brand- och säkerhetsbehov

  På uppdrag av Schneider Electric har Industrifakta frågat svenska fastighetsbolag om deras syn på säkerhet och brandskydd. Undersökningen visar att 55 procent enbart följer myndighetskraven avseende verksamhetens tekniska brandskydd och säkerhetssystem. 42% procent av de intervjuade uppger...

  • Posted juni 17, 2019
  • 0
 • Naturnära jobb avvecklas och inventering av nyckelbiotoper upphör

  Som en direkt konsekvens av underlagen till riksdagens budgetbeslut tidigare i veckan, har Skogsstyrelsen inlett avvecklingen av arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb. Den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper upphör och anslaget för ersättning till markägare för formellt skyddad skog förväntas...

  • Posted december 14, 2018
  • 0
 • Så många lodjur måste fällas 2019

  Jägarnas Riksförbund begär en kraftigt ökad lodjursjakt 2019 och vill att länsstyrelserna i Sverige beslutar om att totalt 336 lodjur ska fällas under licensjakten 2019. I Sverige finns fler än 1200 lodjur att jämföra med de 870...

  • Posted december 4, 2018
  • 0
 • Här ska tillgängligheten undersökas i röstnings- och vallokaler

  Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna...

  • Posted augusti 20, 2018
  • 0