Björnarna i Örebro län ska räknas

By on 17 augusti, 2022
Foto: Martin Carlsson

Under hösten kommer antalet björnar i länet att inventeras genom att samla in björnspillning, Länsstyrelsen ansvarar för inventeringen och jägare och andra som rör sig i skog och mark får gärna hjälpa till.

Inventeringen börjar den 21 augusti och slutar den 31 oktober.
 
Insamling av björnspillning är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Inventeringen görs vart femte år, den senaste gjordes år 2017. Syftet är att ta reda på björnstammens storlek och utbredning, vilket sedan blir ett viktigt underlag i förvaltningen av björnstammen.

Under senare år har observationer av björn rapporterats in av allmänheten i Örebro län. Flest är observationerna från länets norra och västra delar, men det händer att björnar vandrar genom hela länet. Oftast rör det sig om unga hannar som är på vandring från kärnområdet i Dalarna. Det är troligt att björnar övervintrar i länet, men ännu har inga honor med ungar kunnat fastställas.

Så går inventeringen till

Insamlingen av björnspilling görs av Länsstyrelsen, jägare och andra intresserade. Under hösten är det vanligt att björnspillningen innehåller mycket bär, vilket gör att den kan urskiljas från annan djurspillning. Dessutom är det vanligt att björnspillning hittas på skogsbilvägar, stigar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall från vilt.

Länsstyrelsen distribuerar särskilda provtagningskit som finns att hämta på olika platser i länet. Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert.

Insamlad spillning skickas till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar och analyserar dem. Analysarbetet påbörjas hösten 2022, och det preliminära resultatet från inventeringen beräknas vara klart sommaren 2023.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login