Länsstyrelserna visar på nyttan av vårt kulturarv

Av på 15 maj, 2021
Foto: Mikael Lander

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.
 
Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i publikationen ”Nyttan med kulturmiljö”. Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

– Den lyfter fram allt det arbete som pågår och görs av länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Vi hoppas att den ska nå fram till allt från den intresserade allmänheten och besökare av kulturhistoriska platser, till politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Jonas Jansson, länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro län.
 
Pilotprojekt med metallsökare från Örebro län är med i skriften

I skriften beskrivs bland annat ett framgångsrikt pilotprojekt med metallsökare från Örebro län. Andreas Jansson, som är arkeolog vid Länsstyrelsen i Örebro, beskriver samarbetet mellan Länsstyrelsen, Sveriges Metallsökarförening och Örebro läns museum. Tack vare samarbetet, där arkeologisk kompetens kombinerats med skickligheten att använda metallsökare, har en mängd förhistoriska metallföremål kunnat hittas. Dessa föremål ger oss ny kunskap om vår historia.

– Projektet är ett mycket lyckat exempel på hur nationella mål om medskapande bruk av kulturarvet kan omsättas i praktiken, säger Andreas Jansson.
 
– Skriften vill uppmärksamma den historiska dimensionen i dagens landskap och i den bebyggda miljön. Den brytning som uppstår mellan det dagsaktuella och historien hjälper oss att se vår samtid på nya sätt, liksom våra föreställningar om framtiden. Dessutom erbjuder kulturmiljöer – precis som naturmiljöer – möjligheter till upplevelser och rekreation, säger Jonas Jansson.

Publikationen finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Redan nu finns planer på fler informationsskrifter utifrån mer specifika teman.

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in