Lekebergs kommun får pris för Bästa Tillväxt i Örebro Län

Av på 20 november, 2013

Genom sin tillväxt har företagen i Lekeberg placerat kommunen på första plats i Örebro län för andra året i rad. Kreditupplysningsföretaget Syna har kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut för att utse vinnarna.

Lekeberg mottar pris för Bästa Tillväxt i Örebro län 2013 följt av Örebro på andra plats och Askersund på tredje plats.

– Vi har många småföretagare i kommunen och tillsammans med de större så lyfter de Lekeberg. Bästa Tillväxt är en utmärkelse som gör oss både stolta och glada och vi hoppas att den positiva trenden håller i sig, säger Katrin Trolander på företagslots i Lekberg.

De kommuner med största andelen företag som har ökat omsättning, nyanställt och gått med vinst tilldelas pris för Bästa Tillväxt. Kreditupplysningsföretaget Syna har funnits sedan 1947 och vi har lång erfarenhet av att arbeta med företagsbedömningar.

Vi har sett att många företag har haft det tufft de senaste två åren. Antalet betalningsförlägganden har ökat kraftigt och ligger idag på höga nivåer. Konkurserna ligger nära de nivåer vi kunde se under de senaste ekonomiska kriserna. Ändå finns det kommuner där företag växer, skapar arbetstillfällen och går med vinst. Det är viktigt att uppmärksamma. Därför delar vi ut priset Bästa Tillväxt.

Företagen tilldelas diplom
De företag i de vinnande kommunerna som har ökat sin omsättning, ökat antalet anställda och går med vinst tilldelas ett diplom som visar att de är ett av de aktiebolag som bidrar i kommunerna med Bästa Tillväxt 2013.

Endast 1432 av Sveriges ca 300 000 aktiebolag får ta emot diplomet detta år. Kontakta oss eller besök vårt pressrum om du vill ha listan på de företag som i år tar emot diplomet i respektive kommun.

Om priset
Med vårt tillväxtindex uppmärksammar vi de kommuner där en stor andel av företagen går bra och växer. I varje län får den kommun priset som har den största andelen. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande.

Vi premierar bredd och stabilitet snarare än spjutspetsar. I de fall det finns ett stort framgångsrikt företag i en mindre kommun får det effekt i Synas index bara om företaget anlitar underentreprenörer i kommunen eller sysselsätter mycket folk i kommunen, vilket leder till att servicenäringar får ett bättre kundunderlag. Det är viktigare för en kommun att det finns många små företag som växer än att det finns ett stort företag som är framgångsrikt.

En region blir stabilare om 100 små företag anställer en person till och ökar sin omsättning än om ett företag gör det.

Vi har mätt upp tre värden:
– Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna.
– Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.
– Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Centralt är alltså andelen företag som ökat. Av dessa tre tal gör vi sedan ett index som möjliggör att jämföra kommunerna med varandra. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in